Hanukka-menora ja hakaristi. Kuvaaja Rachel Posner, Wikimedia Commons, Public Domain