Jos kolme pientä uutismediaa kirjoittaa sellaisista aiheista kuin työllisyydestä, ympäristöstä tai maahanmuutosta, keskustelu näistä aiheista lisääntyy huomattavasti sosiaalisessa mediassa. Julkinen mielipide näistä aiheista saattaa muuttua usealla prosenttiyksiköllä artikkelien painottamaan ideologiseen suuntaan, kävi ilmi yhdysvaltalaisesta tutkimuksesta.

Harvardin yliopiston yhteiskuntatieteilijä Gary King osoitti Science-lehdessä julkaistussa kokeellisessa tutkimuksessaan, että pienilläkin viestimillä todella on valtaa vaikuttaa siihen, mistä kansakunta puhuu.

Yhdysvaltalainen tutkimus ei välttämättä ole kokonaan yleistettävissä koskemaan Eurooppaa, mutta Yhdysvalloissa tulokset olivat yhtäpitäviä eri osissa maata ja eri ihmisryhmissä.

Aiemmin journalismin vaikutuksia yleisöön, ja varsinkin sen mielipiteisiin erilaisista poliittisista kysymyksistä, on ollut hyvin vaikea mitata. Nykyään ihmiset kuitenkin keskustelevat poliittisista aiheista sosiaalisessa mediassa, kuten Twitterissä ja Facebookissa, mikä tuottaa sosiaalitieteilijöille arvokasta dataa.

King rekrytoi tutkimukseensa 48 pientä uutismediaa eri puolilta Yhdysvaltoja. Mediat kirjoittivat suhteellisen ajattomia uutisia tietyistä sovituista aihepiireistä, kuten maahanmuutto-, ilmasto- ja koulutuspolitiikasta.

Tutkimusmenetelmän hienous oli siinä, että julkaisuajankohta oli satunnaistettu, eli arpa ratkaisi, julkaistaisiinko juttu viikolla 1 vai viikolla 2. Näin tutkimuksessa oli koeviikko ja verrokkiviikko kuten laadukkaassa kontrolloidussa tutkimuksessa kuuluukin.

Tutkijat arvioivat sitten uutisjuttujen vaikutusta vertaamalla julkaisuviikkoa vertailuviikkoon. Jutut lisäsivät some-keskustelua omasta aihepiiristään.

Uutiset myös vaikuttivat mielipiteisiin julkaistujen juttujen painotuksien suuntaan.

Suomen Uutiset

Tagit