Erotilanteessa lapsistaan eroon joutuneen vanhemman oikeusturvassa on edelleen puutteita. Erotilanteessa lähihuoltajaksi jäänyt vanhempi saattaa pyrkiä vieraannuttamaan lapset entisestä kumppanistaan.

Vieraannuttamisen tarkoituksena on rikkoa lapsen suhde toiseen vanhempaansa, mikä voi tapahtua monin keinoin. Muutamia keinoja ovat esimeriksi toista vanhempaa koskevien kielteisten mielikuvien luominen lapselle sekä tapaamisten ja yhteydenpidon vaikeuttaminen.

– Lastensuojelussa olisi tärkeää huomioida myös etävanhemman oikeudet, ja tunnistaa vieraannuttamispyrkimykset. Mikäli on havaittavissa, että toinen vanhempi tai jopa viranomaiset pyrkivät vieraannuttamaan lapset etävanhemmastaan tai vaikeuttamaan tapaamisia, tulee asiaan voida puuttua, sanoo perussuomalaisten kansanedustaja Juho Eerola.

Verrattavissa lapsikaappaukseen

Vieraannuttamista ei tällä hetkellä huomioida lastensuojelulaissa. Suomen tulisi Eerolan mielestä ottaa mallia esimerkiksi Ruotsista, jossa tulee 1.7. voimaan laki, jossa lapsen omavaltainen pitäminen lähivanhemman luona tulkitaan lapsikaappaukseen verrattavaksi rikokseksi.

– Eduskunnassa ollaan kovasti huolissaan samaa sukupuolta olevien pariskuntien tasa-arvosta. Eri sukupuolta olevien tasa-arvosta huoltajuuskiistojen yhteydessä ei kuitenkaan tunnuta olevan samalla tavoin kiinnostuneita, Eerola ihmettelee.

Eerola teki kansanedustaja Pauli Kiurun (kok.) kanssa vuonna 2012 suurta kannatusta saaneet lakialoitteet, joilla pyritään torjumaan huoltajan pyrkimyksiä vieraannuttaa lapsi toisesta vanhemmastaan sekä pyrkimyksiä tarkoituksellisesti hankaloittaa lapsen ja etävanhemman yhteydenpitoa ja tapaamisia. Suosiosta huolimatta lakialoitteet eivät ole vielä johtaneet muutokseen.

Eerola ja Kiuru jättivät tänään eduskunnassa kirjallisen kysymyksen kysymyksen, jossa he kysyvät hallituksen toimia etävanhempien oikeuksien ajamiseksi.

PS VERKKOTOIMITUS

Tagit