LEHTIKUVA/KUVITUSKUVA

Todelliseen, kuviteltuun tai tekaistuun sorretuksi tai loukatuksi tulleen asemaan joutuminen on 2020-luvulla varma tapa ylittää median uutiskynnys. Uhrikokemukset ja tunteelliset kertomukset kaltoinkohtelusta herättävät vilkasta keskustelua ja myötätunnon hakemiseen tyypillisesti vastataan. Yhdysvaltalainen kirjailija ja teologi Peter Leithart esittää, että olemme kulttuurisesti siirtyneet meritokratiasta niin sanotun viktimokratian aikaan.  Lue lisää >

Toisin kuin yleensä ajatellaan, perimmäisiä vallankäyttäjiä eivät Suomessa ole niinkään puolueet vaan niiden taustalla vaikuttavat, enimmäkseen varjoissa pysyttelevät valtaryhmät. Ne pystyvät ohjailemaan useita puolueita, kilpailuttamaan näitä vastakkain ja uutisoimaan niiden tekemisistä itse rakentamillaan medioilla. Päätoimittaja Matias Turkkila avaa asiaa videolla ja pääkirjoituksessaan.  Lue lisää >

LEHTIKUVA/KUVITUSKUVA

Alhainen syntyvyys on koko Eurooppaa koskettava ilmiö. Éva Horváth tarkastelee ajatuspaja Suomen Perustan raportissa Perhepolitiikka ja syntyvyys Unkarissa harjoitettavaa perhepolitiikkaa, jolla on onnistuttu kääntämään syntyvyyden trendi siten, että kokonaishedelmällisyysluvun kasvu maassa oli suurin kaikista EU-maista vuosien 2010 ja 2019 välisellä jaksolla.  Lue lisää >

Docendo

Lauri Hokkasen ”Kenen joukoissa seisoin? – taistolaiset ja valtioterrorismin perintö” on omakohtainen ja kiihkoton, laajasti taustoittava esitys taistolaissukupolven harrhautumisesta Neuvostoliiton politiikan myötäilijöiksi ja edistäjiksi. 1960-70-lukujen taistolaisliikkeellä on ilmeisiä yhtymäkohtia vahvasti politisoituneeseen nykypäivään. Tiedetoimittaja, taloustieteen lisensiaatti Mai Allo avaa Hokkasen kirjaa Suomen Uutisille.  Lue lisää >