EU harkitsee Wall Street Journalin mukaan muutoksia tapaan, jolla se laskee valtioiden budjettivajeita. Valtion suhdannetilanne pitäisi ottaa huomioon aiempaa paremmin.

Tarkoitus on helpottaa pahimmassa lamassa olevien maiden talouksia, joita EU on patistanut tähän saakka kovimpiin säästöihin. Vaikka Välimeren kriisimaissa on suuria rakenteellisia hankaluuksia, ne ovat samaan aikaan kuitenkin myös syvässä suhdanteista johtuvassa lamassa – ja tämä pitäisi huomioida laskelmissa nykyistä paremmin.

Väärät luvut johtavat
vääriin hoitokeinoihin

Yksi muutoksia haluavista maista on kriisimaa Espanja. Maan valtiovarainministeriön edustajan mukaan nykyisin käytetyt keinot antavat Espanjan taloudesta epäluonnollisia tuloksia. Tämä johtaa siihen, että talouskriisin hoitokeinotkin ovat vääriä.
Nykyisten sääntöjen mukaan valtioiden pitäisi kiristää talouspolitiikkaansa, kun talous on alamaissa ja löysätä, kun talous kasvaa. Tällä hetkellä etelän kriisimaita painostetaan koviin säästöihin. Ekonomistien mukaan taloudessa pitäisi toimia päin vastoin, mistä on ollut kiistaa myös ekonomistien ja EU:n komission välillä.
Euromaiden vajeet johtuvat osittain talouden suhdanteista, osittain rakenteellisista syistä. Nykysääntöjen mukaan suurin osa vajeista johtuu rakenteista. Mutta tämä johtaa erikoisiin lukuihin.

23 prosenttia
”luonnollinen työttömyys”?

Yhtenä esimerkkinä on luonnollinen työttömyysaste: Espanjan työttömyys on nyt noin 27 prosenttia. Nykyisellä laskutavalla luonnollinenkin työttömyys olisi kuitenkin peräti 23 prosenttia.
– Siinä ei ole järkeä, Espanjan valtiovarainministeriön edustaja José Ramos Carrasco sanoo.
EU:ssa asiaa mietitään komiteassa nimeltään Output Gap Working Group eli Tuotantokuilu-työryhmä. Tuotantokuilu tarkoittaa sitä, kuinka suuri ero maan nykyisen bruttokansantuotteen ja mahdollisen bruttokansantuotteen välillä vallitsee.
Nykyiset tuotantokuilut näyttävät laskentakaavojen mukaan pieniltä, Espanjassakin vain 4,6 prosentilta. Näin ollen luonnollinen työttömyyskin jäisi hälyttävän suureksi.
Suuri tuotantovaje viittaisi siihen, että valtion budjettivaje on syklistä eli johtuu talouden sopeuttamisesta lamaan. Pieni vaje tarkoittaisi, että vaje on rakenteellista, eli sitä pitäisi korjata rakenteita muuttamalla – eli leikkauksilla.
EU:n nykyisellä laskutavalla Espanjan tuotantovaje selittyy suurelta osin aiemmalla työttömyydellä.
Espanjalaiset protestoivat, että väärä laskutapa johtaa leikkausmääräyksiin, mikä heikentää työllisyyttä entisestään, joka johtaa taas uusiin leikkausmääräyksiin – ja vääriin perusteisiin pohjautuva kierre on valmis.

Veli-Pekka Leskelä