Perustuslakivaliokunnan tiistainen päätös näyttää viivästyttävän kuntauudistuksen etenemistä merkittävästi. Valiokunnan mukaan kuntien kuntaliitosselvityksille ei voi antaa määräaikaa. Ja mikä tärkeämpää: kunnilla pitää olla vähintään puoli vuotta aikaa liitosselvitysten tekemiseen – vielä sote-lakien hyväksymisen jälkeen.

Tämä tarkoittaa, että hallituksen kaavailema pikainen aikataulu on mennyt ryttyyn. Sote-lakeja nimittäin vasta sorvaillaan. Sote-lait on tarkoitus saada eduskunnan käsittelyyn ensi keväänä. Puolen vuoden määräaika alkaisi siis vasta sitten. Hallitus haaveili vielä äskettäin, että kuntaliitosselvitykset pitäisi tehdä jo ensi talvena.

Kuntaministeri Henna Virkkunen (kok.) totesi, että selvitysvelvollisuus joka tapauksessa astuu voimaan, kun kuntajakolaki hyväksytään heinäkuussa. Perustuslakiongelmiin sen sijaan valiokunta ei ottanut vielä kantaa.

Ponsia jättivät oppositio, kokoomus ja SDP

Valiokunta katsoi myös, ettei pelkkä taloudellinen ongelma saa johtaa kunnan tahdon vastaiseen liitokseen. Perustuslakivaliokunta jäi valiokunnan perinteestä poiketen myös erimieliseksi. Eriäviä mielipiteitä jättivät paitsi opposition, myös hallituspuolueiden edustajat. Perussuomalaiset ja keskusta jättivät yhteisen eriävän mielipiteen, jonka mukaan kuntien valmistautumisaika liitosselvityksiin pitäisi olla vähintään vuosi. SDP:n Ilkka Kantolan, Eeva-Johanna Elorannan ja Maarit Feldt-Rannan allekirjoittama esitys vastusti kuuden kuukauden vähimmäisaikarajan asettamista. Kokoomuksen Outi Mäkelä ja Kimmo Sasi esittivät, että määräajan tulisi olla ”riittävä”, ilman kuukausilukemaa.

Perussuomalaisten Kimmo Kivelä kertoo, että oppositiolla oli yhteinen huoli lähidemokratian toteutumisesta sekä mainitusta valmistautumisajasta.

– Tämä liittyy perustuslain takaamaan lähidemokratian turvaamiseen. Toinen huoli oli, ettei hallituksen esityksessä ollut mitään taloudellisia tai muita vaikutusarvioita. Tuntui, että hallitus halusi saada lain mahdollisimman kiireisesti läpi huolehtimatta sisällöstä. Me huolehdimme, että jos laista tulee epäselvä, Oikeuskanslerinvirasto voi täyttyä kanteluista, Kivelä toteaa.

Kivelän mukaan nyt näyttää selvältä, että hallituksen kiireinen aikataulu siirrähtää vähintään vuodella eteenpäin. Silloin alkavat tulla jo seuraavat vaalitkin vastaan.

– Selvää on, että kello käy hallitukselle, Kivelä toteaa.

Veli-Pekka Leskelä