Perussuomalaisten kansanedustaja Laura Huhtasaari on tehnyt eduskunnassa kirjallisen kysymyksen halkiopotilaiden oikeudesta laadukkaaseen hoitoon asuinpaikasta riippumatta.

Sosiaali- ja terveysministeriö on lähettänyt lausuntokierrokselle luonnoksen asetukseksi erikoissairaanhoidon työnjaosta ja eräiden tehtävien keskittämisestä liittyen sote-uudistukseen. Luonnoksessa huuli- ja suulakihalkiopotilaiden kokonaishoidon suunnittelu sekä primaarivaiheen leikkaushoito osoitetaan Helsingin seudun yliopistollisen keskussairaalan tehtäväksi yhteistyössä Oulun yliopistollisen sairaalan kanssa.

Hoidon taso ollut erinomaista

Halkiopotilaiden sekundaarivaiheen leikkaushoidot on tarkoitus hajauttaa viiteen yliopistolliseen sairaalaan. Nykyisellään primaarivaiheen leikkaushoidot tehdään pääosin Helsingissä sekä joiltain osin Oulussa (noin 20-30 vuosittain) ja sekundaarivaiheen leikkaushoidot pääosin Helsingissä.

– Keskittämisen eduista vallitsee kansainvälisesti hyvin laaja tutkimuksiin ja kokemukseen perustuva yhteisymmärrys. Suomessa syntyy vuosittain vain noin 120 halkiovauvaa ja syntyvyyden laskiessa määrä edelleen vähenee, joten parhaisiin hoitotuloksiin päästään yhdellä halkiokeskuksella. Suomessa hoidon taso on pitkään ollut erinomainen, ja näin täytyy olla jatkossakin. Jokaisella halkiopotilaalla tulee olla oikeus laadukkaaseen hoitoon asuinpaikasta riippumatta, Huhtasaari toteaa.

Tasavertaisuus varmistettava

Kirjallisessa kysymyksessään Huhtasaari pyytää vastausta siihen, miten hallitus aikoo varmistaa sen, että eri puolilla Suomea asuvat halkiopotilaat saavat tasa-arvoisesti laadukasta hoitoa sekä primaari- että sekundaarivaiheen leikkaushoitojen osalta.
Huhtasaarella itsellään on kokemusta halkiopotilaista.

– Olen mm. ollut mukana vetämässä halkionuorten leiriä. Tasavertaisuuden varmistaminen kaikille potilaille asuinpaikasta riippumatta on erittäin tärkeää, Huhtasaari sanoo.

SUOMEN UUTISET