Avioerossa lasten elatus turvataan ja elatusavun suuruus määritellään lastenvalvojalla vahvistetulla päätöksellä tai tuomioistuimen tuomiolla. Elatusapua määriteltäessä huomioidaan lapsen kummankin vanhemman elatuskyky. Näin varmistetaan, ettei elatusapu muodostu elatusvelvolliselle kohtuuttomaksi.

Jos elatusvelvollinen laiminlyö elatusavun maksamisen, lähivanhempi voi hakea Kelalta elatustukea. Täysimääräisenä tuki on 153€ kuukaudessa. Kela maksaa elatustuen ja perii sen jälkikäteen elatusvelvolliselta. Mikäli elatusapu on määrätty suuremmaksi kuin elatustuki jonka Kela on maksanut, välittää Kela summien erotuksen perinnässä onnistuessaan lähivanhemmalle.

– Kelan maksaman elatustuen käsittelyaika on neljä viikkoa. Lapsen tai lasten kanssa asuvan vanhemman talous on usein erittäin riippuvainen elatusavusta, jolla hoidetaan elämisen perustarpeita. Näin pitkä odotus aiheuttaa monissa perheissä suurta taloudellista huolta perustarpeiden täyttymisestä ja maksukyvyn heikentymisestä, perussuomalaisten kansanedustaja Johanna Jurva huomauttaa.

– Millä keinoilla tuetaan perheitä, joiden taloudellinen tilanne on tilapäisesti heikentynyt juuri Kelan elatustuen käsittelyn aikana? Onko mahdollista velvoittaa Kelalta elatustuen käsittelyaikojen lyhentämistä, jolla helpotetaan perheiden taloudellista ahdinkoa, jonka elatusmaksun laiminlyönti lähes aina aiheuttaa? Jurva kysyy hallitukselle jättämässään kirjallisessa kysymyksessä.

PS VERKKOTOIMITUS