Perussuomalaisten kansanedustaja Pentti Kettunen on jättänyt eduskunnassa toimenpidealoitteen UKK-kansallispuistosta rajatun alueen varaamiseksi vihreiden eduskuntaryhmälle ”suurpetojen toimintoihin perehtymistä varten sekä koppakuoriaisten paimentamisalueeksi”.

– Vihreiden eduskuntaryhmä ja sen kansanedustajat ovat eduskuntatyössään paneutuneet erityisesti suurpetojemme totaaliseen suojelemiseen ihmisistä, heidän elinkeinoistaan ja elämisenoloistaan piittaamatta. Lisäksi he ovat erikoistuneet vanhojen metsien suojeluun ja erityisesti he kantavat huolta lahopuista ja niissä elävistä erilaisista koppakuoriaisista, Kettunen toteaa aloitteessaan ja arvelee, että vihreiden tarkoituksena on saattaa koko Suomi suojelualueeksi.

Kettunen esittää, että vihreille osoitetaan selkeä alue, jossa he voivat kenenkään häiritsemättä harrastaa heille tärkeitä toimintoja. Tällainen alue voitaisiin Kettusen mukaan varata UKK-kansallispuistosta.

– Se on sijainniltaankin riittävän syrjäinen ja rauhallinen, Kettunen perustelee.

Aloitteen toteutuessa vihreät voisivat Kettusen mukaan keskittyä heille ominaisiin ja läheisiin asioihin, eikä heidän tarvitsisi puuttua toisten eduskuntaryhmien sisäisiin asioihin. Tällä Kettunen viittaa vihreiden kansanedustajan Tuija Braxin noin viikko sitten julkisuuteen toimittamaan vaatimukseen vaihtaa eduskunnan perussuomalainen 2. varapuhemies Anssi Joutsenlahti toiseen henkilöön.

Toimenpidealoitteen on allekirjoittanut Pentti Kettusen lisäksi 18 kansanedustajaa perussuomalaisten, keskustan ja sosialidemokraattien eduskuntaryhmistä.

Lisätiedot: Kansanedustaja Pentti Kettunen / puh. 044 029 6681