Perussuomalaisten varapuheenjohtaja, kansanedustaja Hanna Mäntylä jättää kirjallisen kysymyksen Kevan johdon työsuhde-etuuksista. Hänen mukaansa moni kansalainen kokee suurta epäoikeudenmukaisuuden tunnetta lukiessaan lehdistä, miten Kevan johto toimii.

Kevan tehtävänä on huolehtia 1,3 miljoonan ihmisen työeläkkeistä. Viime aikoina muualtakin kuin Kevasta yhä useammin esille tulleet johtajien huomattavat työsuhde-etuudet ja palkkiot herättävät suurta ihmetystä, Mäntylä sanoo.

Mäntylä toivoo ministeriltä vastausta siihen, aikooko valtiovarainministeriö Kevan toimintaa valvovana tahona puuttua esille nousseisiin epäkohtiin. Mäntylä haluaa myös tietää, miten jatkossa aiotaan puuttua Kevan johdon työsuhde-etuihin ja varojen käyttöön. Hän painottaa myös hankintalain merkitystä.

– Haluan vastauksen myös siihen, onko Kevan johdolle tehdyissä hankinnoissa noudatettu hankintalain säännöksiä ja miten hankintalain säännösten toteutumista aiotaan jatkossa valvoa? Lain kirjaimen tulee nähdäkseni olla kaikille sama, Mäntylä jatkaa.

Mäntylän mukaan eläkevarojen käyttöä ja hallinnointia koskeva järjestelmä tarvitsee jatkossa enemmän läpinäkyvyyttä ja yhteisiä toimintalinjoja.Hän haluaa kysymyksellään saada tietoa siitä, käyttävätkö eläkevaroista huolehtivat tahot varoja oikeudenmukaisesti ja yhteiskunnan kannalta parhaalla mahdollisella tavalla.

PS VERKKOTOIMITUS