Kokoomuksen kanta on jatkossa, ettei sunnuntailisiä turvattaisi enää lakisääteisesti, vaan niistä sovittaisiin paikallisesti. Perussuomalaiset torppaa ajatuksen.

Kokoomus kannattaa sunnuntailisien lakisääteisen turvan purkua nyt kaikilla tasoillaan. Asiaa esitti alun perin opiskelijajärjestö. Puoluehallitus tuki asiaa, ja nyt myös puoluekokous asettui samalle kannalle.

PS ei linjausta hyväksy.

Perussuomalaisten Savonlinnassa kokoontuva ministeriryhmä viestitti tänään:

”Terveisiä perussuomalaisen ministeriryhmän kesäkokouksesta Savonlinnasta! Hallitusohjelmassa ei ole sovittu sunnuntailisien muuttamisesta paikallisen sopimisen yhteydessä emmekä tule edistämään sellaista.”

Sisäministeri Mari Rantanen sanoi asian vielä suoremmin: ”Pidetään näpit irti sunnuntailisistä”:

Kokoomuksen Opiskelijaliitto Tuhatkunnan sunnutaikorvausaloite, kuuluu kokonaisuudessaan seuraavasti:

”Sunnuntaikorotuksesta toisin sopiminen on työaikalain mukaisesti mahdollista valtakunnallisten työnantajien ja työntekijöiden yhdistysten välisellä työehtosopimuksella. Pääministeri Orpon hallituksen ohjelman mukaisesti työlainsäädännön tällaisista ns. puolipakottavista säännöksistä toisin sopimisen edellytyksistä poistetaan valtakunnallisuusedellytykset ja siten jatkossa toisin sopiminen esimerkiksi sunnuntaikorvauksista olisi mahdollista toimialakohtaisten työehtosopimusten lisäksi myös yrityskohtaisella työehtosopimuksella.

Puoluehallitus pitää aloitteessa esitetyn mukaisesti tavoiteltavana sitä, että työhön sovellettavista ehdoista sovitaan mahdollisimman pitkälti työpaikoilla, toimiala- tai yrityskohtaisten työehtosopimusten puitteissa. Tällä hallituskaudella toteutettavien työlainsäädäntöä joustavoittavien muutosten vaikutuksia onkin syytä seurata tarkoin. Esimerkiksi sunnuntaikorotusta ja sen lähtökohtaista määrää koskevan lainsäännöksen tarpeellisuutta voi olla perusteltua jatkossa harkita.

Puoluehallitus kiinnittää lopuksi huomiota siihen, että monilla etenkin julkisilla aloilla sunnuntaikorvaus on kokonaispalkkauksen kannalta hyvin merkittävä elementti, eikä asetelma esimerkiksi poliisien ja toisaalta ravintola-alan työntekijöiden kohdalla ole suoraan rinnastettavissa.”

Kokoomuksen puoluehallitukseen kuuluvat puolueen puheenjohtaja, varapuheenjohtajat sekä piirijärjestöjen ja valtakunnallisten liittojen edustajat. Kokoomuksen puoluehallitukseen kuuluivat kuluneella kaudella muun muassa Antti Häkkänen, Elina Valtonen ja Petteri Orpo.

SUOMEN UUTISET