Tampereen kaupunki aikoo siirtää lapset pois yksityisestä päiväkodista, jonka yrittäjä sai tuomion sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan, lasta esittävän kuvamateriaalin hallussapidosta vuonna 2010. Kaupunki on antanut päiväkodin jatkaa toimintaansa senkin jälkeen, kun yrittäjän rikostuomio tuli tietoon vuonna 2011.

Yrittäjältä oli edellytetty erilaisia toimia. Hän oli sitoutunut siihen, ettei toimi lasten kanssa yksin ja asiasta tehtiin sopimus. Käytännössä asiaa ei ole kuitenkaan valvottu säännöllisesti.

Lapsen etu vaatii säännöllisiä tarkastuksia

Asiasta vastaavat ihmiset ovat vaihtuneet sekä aluehallintovirastossa että kaupungilla, ja asiaa on selvitelty kaupungin asiakirjojen perusteella. Joulukuussa tehdyllä valvontakäynnillä huomattiin kuitenkin, ettei sopimusta ole noudatettu ja sakot saanut yrittäjä on työskennellyt lasten kanssa, myös yksin.

– Tampereen kaupungissa yksityisen päiväkodin toiminnassa tapahtuneet ongelmat osoittavat, ettei valvonta ole riittävää itse toiminnan aikana, sanoo perussuomalaisten kansanedustaja, varatuomari Leena Meri.

– Nuhteettomuustavoite ja lapsen etu edellyttäisi lasten kanssa toimivilta säännönmukaista rikostaustan tarkastusta riippumatta siitä onko kyseessä vapaaehtoistyö, työ- tai virkasuhde tai palveluntuottaja.

Myös palveluntuottajan pitäisi olla nuhteeton

Tällä hetkellä yksityinen päiväkotitoiminta ei ole luvanvaraista vaan ilmoituksenvaraista toimintaa. Jos palveluntuottaja itse toimii lapsiryhmässä, täytyy rikosrekisteriote toimittaa kunnan viranomaiselle. Mutta jos yrittäjä ei itse toimi lapsiryhmässä, sitä ei vaadita.

– Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston ylitarkastajan mukaan tällaisen tuomion saanut henkilö ei voi missään tapauksessa toimia lasten kanssa, päiväkotitoiminnassa myös palveluntuottajan pitäisi olla täysin nuhteeton, Meri huomauttaa.

Meri on tehnyt asiasta hallitukselle kirjallisen kysymyksen, jossa hän edellyttää kaikilta lasten kanssa toimivilta säännöllistä rikostaustan tarkastusta.

SUOMEN UUTISET

Tagit