Turvallisuuspoliittisen toimintaympäristömme laajenemisesta huolimatta geopolitiikan ja lähialueen merkitys säilyy Suomelle keskeisenä. Geopolitiikalla on vahva merkitys, vaikka emme eläkään kylmän sodan kaltaisessa asetelmassa.

Suurvaltasuhteet tulevat pysymään viileinä pitkään. Venäjä ei anna Krimiä takaisin ja Ukrainan kriisi jatkuu. Venäjä otti Krimillä taktisen voiton, mutta eteneekö se voimapolitiikallaan kohti strategista voittoa vai tappiota, jää nähtäväksi. Joka tapauksessa ne poliitikot ja tutkijat, jotka ovat vannoneet keskinäisriippuvuuden estävän voimatoimien käytön, ovat olleet väärässä.

Suomi ei voi sulkea pois epätoivottavaa turvallisuuspoliittista kehitystä lähialueillaan. Juuri nyt meihin ei kohdistu välitöntä sotilaallista uhkaa, mutta toimintaympäristön muutosnopeuden, ennakoimattomuuden ja epävarmuuden vuoksi strategiset yllätykset ovat mahdollisia. On syytä kantaa huolta puolustusratkaisumme kestävyydestä lähitulevaisuudessa, jos puolustushallinnon toivetta lisärahoituksesta ei kyetä ottamaan huomioon. Valtiontalous on ahdingossa, mutta turvallisuuden takaaminen on valtion tärkein tehtävä.

Uskon, että puolustusvoimien määrärahojen osalta seuraava hallitus tekee viisaita päätöksiä. Vaihtoehtoja ei ole. Pidän myös toivottavana, että jalkaväkimiinat kieltävää Ottawan sopimusta tarkastellaan uudelta kantilta. Puolustuksemme uskottavuuden rapauttamiselle on pantava piste. Tästä äänestetään ensi kevään eduskuntavaaleissa.