Kela on joutunut maksamaan lisätoimeentulotuella sellaisten ihmisten vuokria, jotka eivät ole hoitaneet vuokranmaksua ajallaan saamastaan normaalista toimeentulotuesta. Perussuomalaisten eduskuntaryhmän johtaja Leena Meri ehdottaa ratkaisuksi, että Kela maksaisi vuokran suoraan vuokranantajan tilille.

Joidenkin kuntalaisten vuokravelkojen lisääntyminen on kunnille yhä suurempi ongelma, koska Kelan maksamasta toimeentulotuesta eivät kaikki maksaa vuokraansa. Kun ihmisillä on vähän rahaa, vuokran maksamista lykätään ajatellen, että ensin maksetaan jotain muuta, ja sitten ei lopulta olekaan rahaa vuokraan.

Nyt kunnissa on törmätty tilanteisiin, että vuokravelka koskee esimerkiksi koko alkuvuotta. Useat kunnat ovat myöntäneet vuokravelkoihin jo nyt saman verran toimeentulotukea kuin viime vuonna yhteensä suojellakseen ihmisten asumista, raportoi Kuntaliitto.

Kelan ohjeisiin on kirjattu mahdollisuus vuokranantajille maksamisesta. Perustoimeentulotuen asumiskuluja voidaan ohjeen mukaan maksaa vuokranantajalle, kun kysymyksessä on vuokra-, asumisoikeusasunto tai osaomistusasunto, jos tuen saajalta on saatu asiaan valtuutus tai hän on laiminlyönyt vuokranmaksun.

– Toimeentulotuki on saajalle viimesijainen toimeentuloturvan muoto. Koska asunto on kaikille olennaisen tärkeää normaalin elämisen kannalta, ei vuokran maksaminen toimeentulotuesta suoraan vuokranantajalle voi olla vastoin toimeentulotuen saajan etua, Meri toteaa.

Nykyinen tilanne, jossa kunnat joutuvat maksamaan lisätoimeentulotuella niiden henkilöiden vuokria, jotka eivät ole vuokriaan maksaneet, ei ole hyväksyttävää, Meri linjaa.

– Siksi olen jättänyt tänään hallitukselle kirjallisen kysymyksen, jossa kysyin mihin toimenpiteisiin asianomainen ministeri aikoo ryhtyä, jotta vuokramenot voitaisiin lähtökohtaisesti maksaa suoraan Kelan myöntämästä toimeentulotuesta vuokranantajalle.

Suomen Uutiset