”Suomessa on verrokkimaihimme nähden myös erityisen lyhyt työviikko.” Näin kirjoitti valtionvarainministeri Riikka Purra Maaseudun tulevaisuuden kolumnissaan maanantaina. SAK:sta ja vasemmistosta kovasti älähdettiin ja väitettiin päinvastaista. Miten asia on? Tarkistetaanpa.

EU:n tilastokeskus Eurostatin tilastojen mukaan Purra on oikeassa.

Kokoaikaisten työntekijöiden viikkotyötunneilla mitattuna Suomessa tehdään Euroopan lyhyintä työviikkoa.

Vuonna 2022 keskimääräinen viikkotuntimäärä päätyössä oli 38,7 tuntia viikossa. Ruotsissa 41,6, Saksassa 40,4. EU-maista eniten viikkotyötunteja päätyössä tehdään Kreikassa, 42,7 h/viikko. EU:n keskiarvo on 40,5.

Kuten taulukko karulla tavalla näyttää, Suomen viikkotyötuntimäärä on pudonnut viime vuosina. Se on nyt koko Euroopan pienin:

Eurostat: Kokoaikaisessa työssä olevien keskimääräisen työviikon pituus Euroopan maissa 2013-2022. Lähde.

Sama asia kuvana esitettynä – vuoden 2022 osalta Euroopan kartta näyttää Eurostatin mukaan tältä. Mitä tummempi maa, sen enemmän viikkotyötunteja:

Osa-aikaisten työsuhteiden osalta Suomi on niin ikään häntäpäässä – 20,3 tuntia viikossa, EU-keskiarvon ollessa 21,9.

Verkossa sinkoilee kummallisia vastaväitteitä

SAK:n tutkimusasiantuntija Ari-Matti Näätänen vänkää Purran olevan väärässä, ja että Suomessa sovittu työaika olisi samalla tasolla kuin muissa EU 14 -maissa.

Näätäsen väite nojaa työehtosopimuksissa sovittuihin työtuntimääriin, mutta nyt kyse ei ollut niistä. Purra puhui lyhyistä työviikoista.

SUOMEN UUTISET