Oikeusministeriön työryhmä valmistelee parhaillaan asunto-osakeyhtiölain ajantasaistamista. Kokonaisuuden ensimmäinen lakiehdotus on valmistunut ja lähetetty lausunnoille. Työryhmän ehdotus helpottaisi osakehuoneiston hallintaanottoa koskevien tiedoksiantojen toimittamista.  Lue lisää >