EU-komissio julkisti 30. tammikuuta ehdotuksensa neljänneksi rautatiepaketiksi. Toteutuessaan direktiivi keskittää rautateiden lupatoiminnot Brysseliin kaventaen jäsenmaiden valtaa. Direktiivi ei myöskään ota huomioon Suomen erityispiirteitä.

Rautateiden holtiton avaaminen kilpailulle vaikeuttaa VR:n toimintaa rautateiden peruspalvelua tarjoavana valtionyhtiönä. Riskinä on, että kannattamaton toiminta jää VR:n harteille ja pääosin isojen jäsenmaiden logistiikkayritykset pääsevät hyödyntämään kannattavimpia osuuksia. Direktiiviehdotus on malliesimerkki tasapäistävästä sääntelystä, jolla pyritään kasvattamaan EU:n valtaa huomioimatta jäsenmaiden erityispiirteitä.

Suomen nykyinen malli, jossa kannattavasti toimiva VR takaa yhtäläisen rautatiepalvelun koko maahan on kaikkein kannatettavin. Suomen kansallisen rautatieyhtiön aseman vaarantaminen ilman selkeitä etuja valtiolle ja kansalaisille ei ole kannatettavaa.

Hallituksen on määrätietoisesti turvattava VR:n ja sen työntekijöiden asema ja keskityttävä pitämään investoinnit rataverkkoon riittävinä, jotta verkon toimintakyky turvataan jatkossakin.

SAMPO TERHO