Eduskunta keskustelee tänään kansalaisaloitteesta rikokseen syyllistyneiden ulkomaalaisten karkottamiseksi.

– Aloitteen tarkoitus on hyvä, mutta sisältö vanhentunut. Suomen voimassa oleva lainsäädäntö on nimittäin tiukempi kuin aloitteessa ehdotettu, vaikka aloitteen tarkoituksena oli nimenomaan tiukentaa nykyistä lakia, perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Sampo Terho kirjoittaa blogissaan.

Perussuomalaiset eivät tue aloitetta, joka löysentäisi karkotuslainsäädäntöä. Samasta syystä myös hallintovaliokunta on yksimielisesti päätynyt ehdottamaan kansalaisaloitteen hylkäämistä.

Karkotuksia myös pienemmistä rikoksista

Kansalaisaloitteen tavoitteena on, että vakaviin rikoksiin syyllistyneet ulkomaalaiset karkotettaisiin vankeusrangaistuksen pituudesta huolimatta. Nykyisellään ulkomaalaislain mukaan maasta voidaan karkottaa oleskeluluvalla oleskellut ulkomaalainen, jonka on joko todettu syyllistyneen rikokseen, josta on säädetty enimmäisrangaistuksena vähintään yksi vuosi vankeutta, tai jonka on todettu syyllistyneen toistuvasti rikoksiin.

– Toisin sanoen henkilölle tuomittavan rangaistuksen ei siis nykyiselläänkään tarvitse ylittää yhden vuoden rajaa, vaan riittää, että rikoksesta säädetyn enimmäisrangaistuksen kesto on vähintään vuoden. Karkottaminen voi siis perustua alle vuoden ehdottomaan tai ehdolliseen vankeusrangaistukseen, yhdyskuntapalveluna annettuun rangaistukseen, valvontarangaistukseen tai sakkorangaistukseen. Kansalaisaloitteessa vaadittu muutos olisi tehnyt karkottamisen vaikeammaksi, koska aloitteen ehtona oli juuri vankeustuomio, Terho selventää.

– Samoin toistuvan rikoksiin syyllistymisen osalta ei nykylaissa tarkastella lainkaan rikosten vakavuutta. Käytännössä mitkä tahansa rikokset voivat tulla kyseeseen. Kansalaisaloite ei olisi lainkaan mahdollistanut tällaisten pienempiin rikoksiin syyllistyneiden karkottamista ja olisi siten vaikeuttanut karkottamista.

Nykylainsäädäntöä parannetaan

Terho muistuttaa, että lisäksi nykysäädännön mukaan maasta voidaan karkottaa oleskeluluvalla oleskellut ulkomaalainen, joka on käyttäytymisellään osoittanut olevansa vaaraksi toisten turvallisuudelle.

– Tällaisessa tapauksessa on yleensä kyse toistuvista väkivallanteoista muita kohtaan. Teoilta ei kuitenkaan edellytetä, että ne olisivat erityisen vakavia tai että niistä olisi tuomittu vankeutta, Terho sanoo ja muistuttaa, että nykyistä lainsäädäntöä ollaan parantamassa ja että törkeisiin rikoksiin syyllistyneiden, rikosten uusijoiden ja yleiselle järjestykselle vaarallisten henkilöiden poistamista maasta helpotetaan.

SUOMEN UUTISET

Tagit