Helsingin vaalipiirilautakunta on hylännyt omaishoitaja, ensihoitaja Mari Rantasen perussuomalaisten esityksen käyttää omaishoitajan nimikettä virallisissa vaalilistoissa. Rantanen sai käyttää nimikettä viime vaaleissa ollessaan SDP:n ehdokas. Näissäkin vaaleissa omaishoitaja-nimike on hyväksytty muualla Suomessa, esimerkiksi Pirkanmaalla.

Perusteluina kielteiseen kantaan vaalipiirilautakunta on esittänyt, ettei omaishoitaja ole oikea työtehtävä. Omaishoitaja on kuitenkin tehnyt kunnan kanssa omaishoitosopimuksen, jossa hän sitoutuu vaativaan hoitotyöhön. Lautakunnan päätöksellä aliarvioidaan omaishoitaja työtä. Pelkästään jo Helsingin alueella on reilusti yli 3 000 omaishoitajaa, joten asia koskettaa valtavaa ryhmää raskasta työtä ja hoitoa tekeviä ihmisiä.

Missä omaishoitajien arvostus?

Valtiovalta on tunnustanut omaishoitajat jo lainsäädännöstä lähtien.

– Äänestäjien oikeusturvan kannalta on merkittävää, että he saavat riittävän tiedon ehdokkaansa taustoista ja äänestäjien tulisi saada tietää millaista ryhmää ehdokas edustaa. Koen päätöksen erittäin ikäväksi omaishoitajia kohtaan, Rantanen sanoo.

Perussuomalaiset toivovat, että kyseessä on ainoastaan vaalipiirilautakunnan tulkinta omaishoitajista, eikä toiminta tässä tapauksessa edusta Helsingin kaupungin, puolueiden tai valtiovallan yleistä mielipidettä omaishoitajia kohtaan.

SUOMEN UUTISET