Valtiovarainvaliokunta puoltaa hallituksen esitystä, joka vapauttaisi verosta noin 300 000 pienituloisinta yleisradioveroa maksavaa. Mietintö valmistui tänään.

Hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yleisradioverosta annettua lakia siten, että henkilön yleisradioveron pienin maksuunpantava määrä korotettaisiin 51 eurosta 70 euroon. Tuloraja, josta lähtien henkilön yleisradioveroa olisi maksettava, nousisi palkansaajilla nykyisestä noin 8 120 eurosta vuodessa 10 914 euroon ja eläkeläisillä sekä etuustulon saajilla 7 500 eurosta 10 294 euroon.

”Epäkohta saadaan vihdoin korjattua”

Käytännössä vero poistuisi 120 000 eläkeläiseltä, veron ulkopuolelle jäisivät muun muassa kaikki pelkkää takuueläkettä tai kansaneläkettä saavat.

– Viime eduskuntakaudella säädettyä Yle-veroa on kritisoitu siitä, että se kohdennettiin kaikkiin eli myös pienituloisimpiin veronmaksajiin. Nyt tämä epäkohta saadaan vihdoin korjattua. Perussuomalaisena kansanedustajana pidän tätä erinomaisena päätöksenä, Pirkko Mattila iloitsi taannoin Suomen Uutisille.

Ylen määrärahan indeksitarkistus jäihin

Esitys liittyy valtion vuoden 2016 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Esityksen taustalla on päätös jättää Yleisradio Oy:n rahoituksen perustana olevan määrärahan indeksitarkistus tekemättä ensi vuodeksi.

Lain on tarkoitus tulla voimaan 1. tammikuuta 2016, ja sitä sovellettaisiin ensimmäisen kerran vuodelta 2016 toimitettavassa verotuksessa.

SUOMEN UUTISET