Afganistan tuo Suomeen tuotteita enemmän kuin mitä Suomi vie Afganistaniin. Tämä selviää valtioneuvoston selonteosta Afganistanin tilanteesta.

Selonteon mukaan Afganistanin taloudellinen potentiaali on merkittävä. Talouden kehitys monipuolisella ja kestävällä tavalla on tärkeää maan tulevaisuudelle. Tämä avaa uusia yhteistoimintamahdollisuuksia myös Suomelle.

Kauppayhdistys perustettu

Suomen ja Afganistanin väliset kaupalliset suhteet ovat vähitellen kehittymässä. Afganistan-Suomi-kauppayhdistys perustettiin Mazar-e-Sharifissa toukokuussa 2014.

Kauppatase on ollut Afganistanille ylijäämäinen: vuonna 2013 Afganistanin tuonti Suomeen oli 13 miljoonaa euroa ja Suomen vienti Afganistaniin alle 2 miljoonaa euroa. Vuonna 2014 Suomen vienti on kasvanut ja kauppatase on tasoittunut. Mitä Suomi Afganistanista tuo, siitä ei selonteko kerro tarkemmin.

– Suomessa asuu yli 3 000 afgaanitaustaista henkilöä ja he muodostavat tärkeän potentiaalin Suomen ja Afganistanin väliseen kanssakäymiseen sekä kaupallistaloudellisella alalla että yleisemminkin, selonteossa sanotaan.

Toisaalla selonteossa toivotaan, että Afganistanin huumetalouden osuutta tulisi kyetä laskemaan samalla, kun maan muuta varsin puutteellista taloutta pyrittäisiin kehittämään. Mikäli laiton huumetalous huomioitaisiin BKT:ssa, sen osuus olisi arviolta 15 prosenttia.

VELI-PEKKA LESKELÄ