Vireillä oleva maakunta- ja sote-uudistus vaikuttaa myös Ahvenanmaan taloudelliseen tilanteeseen. Uudistus toisi arvion mukaan 57 miljoonaa euroa korotusta Ahvenanmaan tasoitusperusteeseen ja jotta uudistus olisi Ahvenanmaan rahoitusaseman kannalta kustannusneutraali, tulisi tasoitusperustetta alentaa 0,42 prosenttiin.

Hallitus on kuitenkin päättänyt esittää tasoitusperusteen tasoksi 0,45 %. Oikeusministeriön lausunnosta ilmenee, että Ahvenanmaan maakunnan hallitus on ilmaissut kantanaan, että Ahvenanmaan maakuntapäivillä alemmalla tasoitusperusteella ei ole poliittisia edellytyksiä menestyä.

Ahvenanmaan maakuntapäivien kannassa on vedätyksen makua.

– Emme voi hyväksyä Ahvenanmaan vaatimuksia rahoituksesta, toteaa perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Leena Meri.

Kyseessä on nyt tilanne, jossa hallitus haluaa maakunta-ja sote-uudistuksen etenemiseksi suostua ns. ylikompensaatioon. Hallituksella on kova kiire viedä sotea eteenpäin ja siksi Ahvenanmaan lisärahoitusvaatimuksiin ollaan suostumassa, Meri jatkaa.

Sote-kiire näkyy ministeri Sampo Terhon (sin.) ponnessa oikeusministeriön lausuntoon. Se kuuluu näin: ”Hallituksen esitys Ahvenanmaan itsehallintolain muuttamiseksi perustuu kokonaisuudistuksen valmistelun lisäksi oikeudelliseen ja yhteiskunnalliseen tarpeeseen ratkaista sote-ja maku-uudistukseen liittyvät Ahvenanmaan rahoituskysymykset, vaikka tällainen ratkaisu ei erillisenä olisi hyväksyttävissä. Sote- ja maku-uudistuksen toteutuminen luo näin ollen oikeudellisen ja yhteiskunnallisen tarpeen esitetylle hallituksen esitykselle”. Ponsi hyväksyttiin valtioneuvoston yhteisenä kantana.

– Ehdotettujen muutosten arvioidaan nostavan valtion talousarvion menoja arviolta yhteensä 17 miljoonalla eurolla, josta vain 3 miljoonaa euroa johtuu hallituksen esityksen mukaan maakunta- ja sote-uudistuksen voimaantulon yhteydessä tehtävästä yhteisövero-osuuden alentamisesta. Eli 14 miljoonaa on lisää siihen, mitä sote-uudistus edellyttäisi, kertoo Meri.

– Perussuomalaiset eivät voi tällaista ylikompensaatiota hyväksyä. Muutoin muutokset Ahvenanmaan itsehallintolakiin ovat tarpeellisia, mutta jätimme hallituksen lakiehdotukseen vastalauseen, jossa ehdotimme Ahvenanmaan rahoituksen tasoitusperusteeksi 0,42 prosenttia, joka on alkuperäinen ajatus korvata valtakunnan lainmuutoksesta johtuva menetys Ahvenanmaalle.


Korjaus 11.2.2019 klo 22:10 – muutettu ingressiä ja ensimmäistä kappaletta.

SUOMEN UUTISET