Hallitus pyrkii riistämään keskuskaupunkien kehyskunnilta oikeuden järjestää sosiaali- ja terveyspalvelut.

– Aie on isossa ristiriidassa perustuslain kanssa, sanoo valtiosääntöoikeuden asiantuntija, akatemiaprofessori Kaarlo Tuori.

– Kunnat ja kuntalaiset laitetaan keskenään eriarvoiseen asemaan perusteella, jolla ei mielestäni ole mitään tekemistä sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämistarpeen kanssa, Tuori sanoo keskustan Suomenmaassa.

Kokoomuksen Petteri Orvon johtama koordinaatioryhmä linjasi, että vähintään 20 000 asukkaan kunnille jää oikeus järjestää perustason sote-palvelut, kuten terveyskeskukset, päivähoidon ja vanhainkodit. Keskuskaupunkeja, kuten Tamperetta, Turkua ja Lahtea, ympäroiville kehyskunnille ei mahdollisuutta automaattisesti anneta.

Kymmenkunta isoa kehyskuntaa joutuu sijaintinsa takia hankkimaan palvelut isäntäkuntana toimivalta keskuskaupungilta. Tuori korostaa, että eriarvoistamiseen pitäisi löytyä syy sote-palveluiden hoitamisesta, ei hallituksen muista tavoitteista.

PS VERKKOTOIMITUS