Vastikään päättyneet neuvottelut EU:n elvytysrahastosta ovat kohdanneet kovaa kritiikkiä Suomessa. Kansanedustaja Sanna Antikaisen (ps.) mielestä pääministeri Sanna Marin (sd.) teki allekirjoituksellaan Suomesta koko EU:n sosiaalitoimiston. Antikainen vaatii, että pääministeri ei käytä istuntotaukoa piileskelyyn, vaan tulee vastaamaan kansanedustajien kysymyksiin.

Suomea neuvotteluissa edustanut pääministeri Sanna Marin luonnehti lopputulosta onnistuneeksi, vaikka useat asiantuntijat pitävät sopimusta Suomen kannalta epäedullisena.

Perustuslakivaliokunta lausui asiasta ennen varsinaisia neuvotteluja. Valiokunta suhtautui kielteisesti velkapainotteiseen tukeen ja esitti huolensa Suomen budjettisuvereniteetista.

– Huomionarvoista asiassa on se, että sekä pääministeri että pääministerille neuvottelumandaatin antanut suuri valiokunta hallituspuolueiden enemmistöllä sivuuttivat perustuslakivaliokunnan kannan koskien elvytysrahastoa. Nyt ei ole piileskelyn aika, nyt on vastausten aika, kommentoi perussuomalaisten kansanedustaja Sanna Antikainen.

Pääministerin lausunnot vääristelevät totuutta

Erityisen outoa on se, että pääministeri on yrittänyt julkisuudessa selittää voitoksi ja nettomaksuaseman pienentymiseksi sen tosiseikan, että Suomen EU-jäsenmaksut kasvavat yli 600 miljoonalla eurolla.

– Pääministeri Marin on antanut julkisuuteen erikoisia lausuntoja, joissa vääristellään neuvottelutuloksen käytännön merkitystä. Todellisuudessa saimme neuvotteluissa lisää maksettavaa, takausvastuita ja vuosikymmenien velkavankeuden. Ilmeisesti hallitus katsoo, ettei Suomen valtiontaloudella tai perustuslakivaliokunnan mielipiteellä ole suurtakaan merkitystä, kunhan pysytään EU:n mallioppilaina, Antikainen ihmettelee.

Marin jätti perustuslakivaliokunnan kannan huomiotta

Neuvotteluiden tuloksena elvytyspaketin 750 miljardia euroa muuttuu aiempaa esitystä lainapainotteisemmaksi. Uuden esityksen mukaan lainaa on jaossa 360 miljardia euroa ja avustuksia 390 miljardia euroa.

– Muutos oli kokonaisuuden kannalta lähinnä kosmeettinen. Perustuslakivaliokunta piti velaksi rahoitettuja avustuksia erittäin ongelmallisina ja katsoi, että elpymisrahaston hyväksyminen muuttaisi sekä omista varoista päättämistä että EU:n luonnetta perustavanlaatuisella tavalla.

– Marin jätti huomioimatta perustuslakivaliokunnan kannan ja hyväksyi allekirjoituksellaan Suomelle 13 miljardin kokonaisvastuun, joka ei sido pelkästään hänen omaa hallitustaan, vaan ulottuu seuraavan yhdeksän eduskuntakauden mittaiselle ajanjaksolle. Tämä oli äärimmäisen vastuuton ja kevytmielinen päätös, Antikainen moittii.

Koko tukipaketti olisi pitänyt hylätä alkuunsa

Kansanedustaja Sanna Antikainen jättää pääministerille vastattavaksi kirjallisen kysymyksen ”pääministerin toiminnasta EU:n hätärahoituspakettineuvotteluissa”:

– Taloutensa huonosti hoitaneille maille jaetaan miljardeja euroja vastikkeetonta tukea. Italiassa viranomaiset ovat jo varoittaneet tukirahojen päätymisestä järjestäytyneen rikollisuuden käsiin, mutta sehän ei tahtia näytä haittaavan. Koko tukipaketti olisi pitänyt hylätä heti alkuunsa. Nyt ei ole mitään takeita siitä, että tukia saavat valtiot tekisivät korjausliikkeen oman taloudenpitonsa suhteen.

– Tukien saajat eivät joudu korottamaan omia, matalia verojaan, mutta suomalaiset veronmaksajat joutuvat maksamaan entistä kovempia veroja auttaakseen kevytmielisesti velkaantuneita Etelä-Euroopan maita. Marin hyväksyi allekirjoituksellaan järjestelyn, jossa Suomesta tehdään koko EU:n sosiaalitoimisto, Antikainen kiteyttää.

Suomen Uutiset