Kotihoitoon on satsattava ja omaishoitajien asiat on vihdoin saatava kuntoon, painotti kansanedustaja Pirkko Ruohonen-Lerner (ps.) Pikkuparlamentin Arvokas vanhuus kuuluu kaikille -tilaisuudessa tiistaina. Tapahtumassa puhui myös Kike Elomaa (ps.) , joka tsemppasi seniorikuulijoita liikkumaan. Vanhusten asema on entistä ajankohtaisempi, koska hallitus aikoo tehdä vanhusten laitoshoitoon satojen miljoonien eurojen leikkauksia.

Kansalaisinfo täyttyikin ääriään myöten. Ruohonen-Lerner (ps.) avasi tilaisuuden puhumalla laitoshoidon nykytilasta, vanhusten asemasta sekä vanhusten ihmisoikeuksista. Lopuksi hän painotti kotihoitoon panostamista ja omaishoitajien asioiden laittamista vihdoin kuntoon.

ArvokasVanhuus_051

Omaishoitoteemaa syvensi Turun yliopiston professori, emerita Sirkka-Liisa Kivelä. Omaishoidon kehittämisohjelman tavoitteena on uusi laki, jonka keskiössä on mm. sopimusomaishoitajien määrän lisääminen, palkkioiden nostaminen ja vapaapäiväoikeus. Vapaapäiväoikeutta on nykyään vain kolme päivää kuukaudessa, mikä hoidon raskauteen ja hoitajien omaan ikään sekä kuntoon nähden on liian vähän.

Ravitsemuksesta puhui elintarviketieteen tohtori, dosentti Merja Suominen. Hän kertoi, mihin tahaton painon lasku, vähäinen ravinnonsaanti, ruokavalion huono laatu ja heikentynyt ravitsemustila johtavat: infektioiden ja lihaskadon kasvuun sekä toimintakyvyn ja elämänlaadun laskuun.Suominen korosti proteiinin merkitystä myös vanhemman väestön lihaskunnon ylläpitämisessä ja muistutti B12-vitamiinin merkityksestä väsymyksen torjumisessa ja hermoston toimimisessa.

Ikäihmisten liikunnasta puhunut kansanedustaja Kike Elomaa painotti, että kaikki liikunta on hyvästä, mutta esimerkiksi kävely yksistään ei riitä, vaan lihaksia on harjoitettava. Hän korosti, että sitä tulee tehdä koko elämänkaaren ajan, sillä nuorena hankittu kunto ei kanna vuosikymmenten päähän, jos jää sohvannurkkaan. Liikunta myös helpottaa yksinäisyyttä: kun ikäihminen saadaan säännölliseen toimintaan mukaan, kunnon lisäksi saa sosiaalisia kontakteja.

ArvokasVanhuus_048

ArvokasVanhuus_043

ArvokasVanhuus_036

Ohjelman jälkeen kuulijat kysyivät varsinkin laeista ja asetuksista, jotka koetaan ongelmallisina ja liian vaikeaselkoisina. Lukuisista puheenvuoroista paistoi tuskastuminen siihen, ettei vuosikausia velloneesta, vanhusten aseman parantamiseen tähtäävästä keskustelusta huolimatta konkreettisia parannuksia ole saatu aikaan. Kuulijat kiittivät tilaisuuden järjestäneitä kansanedustajia siitä, että vanhusasiaa pidetään esillä myös eduskunnassa eikä vanhuksia unohdeta.

PS VERKKOTOIMITUS