Ovatko uskonnolliset ihmiset moraalisempia kuin ateistit? Näin uskonnolliset ihmiset ovat aina väittäneet, mutta nyt he ovat saaneet tukea yllättävältä taholta. Myös ateistit pitävät toisia ateisteja moraalittomampina kuin uskovaisia, kävi ilmi uudesta kansainvälisestä tutkimuksesta. Tästä kaavasta poikkesi vain Suomi.

Sekä uskonnolliset ihmiset että ateistit olettavat, että äärimmäisen moraalittomien tekojen tekijät, kuten sarjamurhaajat, ovat todennäköisesti ateisteja. Tähän päätelmään tuli Nature Human Behaviour -lehdessä julkaistu tutkimus.

Tutkimus tunnisti tämän ennakkoluulon ateisteja kohtaan useimmissa 13 tutkimukseen osallistuneista maista, joihin kuului sekä hyvin uskonnollisia että maallistuneita maita. Tulos viittaa siihen, että vaikka uskonnollisuus on monissa maissa hiipunut, vuosituhantinen altistus uskonnolle on juurruttanut ihmisten mieliin ajatuksen, jonka mukaan moraalisuus edellyttää uskonnollista uskoa.

Evoluutiopsykologi Will Gervais kollegoineen testasi moraalittomuuden ja ateismin välillä koettua yhteyttä yli 3 000 henkilöllä 13 erilaisesta maasta. Näihin kuului hyvin uskonnollisia maita, kuten Arabiemiraatit ja Intia, sekä varsin maallistuneita maita, kuten Kiina ja Hollanti. Tutkittaville annettiin kuvaus moraalittomasta henkilöstä, ja kysyttiin, voisiko tämä todennäköisemmin olla opettaja vai opettaja joka on myös uskovainen.

Tutkijat huomasivat, että ihmiset yhdistivät äärimmäisen moraalittomuuden ateismiin lähes kaksi kertaa useammin kuin uskoviin. Suomi oli kuitenkin selvä poikkeus. Myös Uudessa-Seelannissa yhteys oli heikompi kuin muissa tutkituissa maissa. Tutkimus vahvisti myös sen aiemmin havaitun seikan, että ateisteja pitävät moraalittomana myös toiset ateistit.

Tutkimus osoitti, että ennakkoluulot ateisteja kohtaan ovat kulttuurisesti laajalti levinneitä, vaikka eivät sentään universaaleja. Tulos osoitti myös, että tutkijoiden ja maallikoiden käsitykset moraalin ja uskonnollisuuden yhteydestä eroavat jyrkästi toisistaan. Monet tutkimukset nimittäin ovat osoittaneet, että moraaliset vaistot kehittyvät ihmisillä melko universaalisti uskonnollisuuden asteesta riippumatta, mutta silti maallikot näkevät usein vahvan yhteyden moraalin ja uskonnon välillä.

Suomen Uutiset