Eduskunta päätti tänään lopettaa liikkuvan poliisin. Lakkauttamisen kannalla oli 94 kansanedustajaa. Liikkuvan poliisin puolesta äänesti 75 edustajaa, poissa äänestyksestä oli 30 edustajaa.

Kansanedustaja Ismo Soukola, joka teki liikkuvan poliisin puolesta muutosehdotuksen, oli pettynyt eduskunnan päätökseen.

– Emme tee vastalausetta, koska eduskunta on juuri päättänyt aloittaa liikkuvan poliisin alasajon, Soukola totesi.

Liikkuvan poliisin asemasta mietinnön tehneen hallintovaliokunnan perussuomalainen puheenjohtaja, kansanedustaja Pirkko Mattila painottaa, ettei suunnitelmia muiden poliisiyksikköjen lakkauttamiseksi ole. Mattila ei myöskään usko avoimeen kapinointiin paikallispoliisin piirissä.

– Liikkuva poliisi olisi tullut säilyttää valtakunnallisena yksikkönä. He ilmoittivat pystyvänsä hakemaan säästöjä n. 3 miljoonaa. Suomalaiset eivät ole kapinoijia. Johtamisella on nyt suuri merkitys, että aiottu suunnitelma viedään maaliin ja liikenteenvalvonnan taso ei laske eikä poliisin näkyvyys vähene. Muutosjohtaminen ratkaisee, Mattila muistutti.

– Henkilöstön jaksamiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota, mikäli liikkuvan poliisin sulauttaminen aiotaan viedä läpi. Suunnitelmia muiden yksiköiden sulauttamisesta ei ole olemassa.

SEPPO HUHTA