Itsenäisyyspäivän alla 5.12. pidettävän täysistunnon ainoana aiheena ovat sotaveteraanit. Istunto on eduskunnan kunnianosoitus veteraaneille Suomen itsenäisyyden 95-vuotisjuhlavuoden merkeissä.

Eduskunta käsittelee istunnossa lakialoitetta, jossa sotainvalidien oikeutta laitoshuoltoon ehdotetaan laajennettavaksi. Lakialoitteeseen liittyy myös talousarvioaloite sotaveteraanien kuntoutusmäärärahojen lisäämisestä. Kaikkien eduskuntaryhmien puheenjohtajat ovat allekirjoittaneet molemmat aloitteet.

Sotilasvammalakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että laitoshoidon korvaukseen oikeutettujen sotainvalidien piiriä laajennetaan laskemalla pysyvän laitoshoidon haitta-asteraja 25 prosentista 20 prosenttiin. Uudistus lisää kokonaan korvattavan laitoshuollon ja osa-aikaisen laitoshuollon piiriin kuuluvien sotainvalidien määrää ja parantaa sekä heidän että heidän aviopuolisoidensa asemaa.

Ensi vuoden talousarvioissa veteraanikuntoutukseen ehdotetaan osoitettavaksi 6 miljoonaa euroa hallituksen ehdottaman 30 588 000 euron lisäksi. Talousarvioaloite määrärahan lisäyksestä käsitellään vuoden 2013 talousarvion yhteydessä myöhemmin joulukuussa.

Teksti: Eduskuntatiedotus

Tagit