Elämässä sattuu ja tapahtuu eikä onnettomuustilanteita voi useinkaan ennakoida. Nopean ensiavun merkitys onnettomuuden uhreille tai sairauskohtauksen saaneille heti tapahtuneen jälkeen on suuri, muistuttaa perussuomalaisten kansanedustaja Ritva Elomaa.

– On onni onnettomuudessa, jos hätätilanteen sattuessa paikalle osuu henkilö, jolla on ensiaputaidot hanskassa. Jokaisen velvollisuus on auttaa lähimmäistä hädässä. Pelkkä halu auttaa ei vain joka tilanteessa riitä, vaan loukkaantuneen ihmisen ensiapuun tarvitaan osaamista, toteaa Elomaa.

Pelastaa ihmishenkiä

Ensiaputaidot voivat osoittautua jossain vaiheessa elämää erittäin tarpeellisiksi ja nopea oikeaoppinen apu saattaa yllättävän tilanteen sattuessa pelastaa jopa ihmishenkiä. Ensiapukoulutuksen saanut henkilö tunnistaa tietyt vaaratilanteet ja osaa toimia onnettomuuden hetkellä usein paremmin kuin henkilö, joka ei ole koulutusta saanut.

Ensiapukoulutuksen järjestäminen ja opastus hätätilanteiden varalta vaihtelee koulukohtaisesti.

– Mielestäni yläkouluikäisille nuorille tulisi järjestää ensiapukoulutusta maanlaajuisesti. Jätin tänään tästä aiheesta kirjallisen kysymyksen, Elomaa toteaa.

Kustannustehokasta järjestää kouluissa

Ensiapukoulutuksen järjestäminen suurelle joukolle tapahtuu Elomaan mielestä luontevasti ja kustannustehokkaasti kouluissa. Ensiaputaitojen opettaminen yläkouluikäisille nuorille olisi oivallinen tapa parantaa suomalaisten ensiapuvalmiuksia.

– Mitä enemmän meillä on ensiaputaitoisia ihmisiä, sitä todennäköisemmin apu on nopeasti saatavilla silloin kun sitä tarvitaan, Elomaa painottaa.

SUOMEN UUTISET

Tagit