Sivistysvaliokunnan perussuomalaiset jäsenet, kansanedustajat Ritva ”Kike” Elomaa ja Kimmo Kivelä ovat jättäneet valiokunnassa vastalauseen lakiehdotuksesta, jossa esitetään opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle päätettyjen, opetustoimen valtionosuusindeksiä ja yksikköhintaa koskevien väliaikaisina toteutettujen säästöjen muuttamista pysyviksi.

Perussuomalaisten mielestä esitys ei tue hallitusohjelmassa esitettyä tavoitetta nostaa suomalaiset maailman osaavimmaksi kansaksi vuoteen 2020 mennessä. Lisäksi esitys heikentäisi suomalaisen koulutusjärjestelmän toimintaedellytyksiä pitkällä aikavälillä.

– Laadukas koulutus ja sen kautta syntynyt korkea osaaminen on suomalaisen menestyksen perusta ja koulutukseen kohdistettavat pysyvät säästöt tulevat hidastamaan talouskasvuamme entisestään, vastalauseessa todetaan.

– Hallitusohjelmassa luvataan opetuksen ja tutkimuksen laadun parantamista, mutta nyt käsittelyssä olevan esityksen vaikutukset tulevat olemaan päinvastaisia opetuksen ja tutkimuksen laatua koskevien tavoitteiden suhteen, Elomaa ja Kivelä moittivat.

Koulutuksen merkitys entistä suurempi

Jos ehdotus johtaisi lainmuutokseen, saattaisi se Elomaan ja Kivelän mukaan merkitä pysyvää koulutustason laskua.

– Kaiken lisäksi lakiesitys sitoo tulevan hallituksen käsiä siten, että se todennäköisesti joutuu ensitöikseen muuttamaan esitettyä lakia. Tehdään tarpeetonta työtä, vastalauseessa todetaan.

Koulutuksen alueellisen saavutettavuuden suhteen esitys tarkoittaa Elomaan ja Kivelän mukaan tosiasiallisesti toisen asteen kouluverkon harventamista.

– Toisen asteen koulutuksen merkitys on entistä suurempi lähivuosien työelämän muuttuvia tarpeita ja vaatimuksia ajatellen. Lakiesitys heikentää sekä ensiammattiin opiskelevien nuorten että alaa vaihtavien tai muuntokoulutettavien aikuisopiskelijoiden mahdollisuuksia saada laadukasta koulutusta.

Perussuomalaiset katsovat, että koulutukseen kohdistettavien väliaikaisen säästöjen muuttaminen pysyviksi heijastuu suoraan laadukkaan koulutuksen järjestämiseen ja koulutuksen tasavertaiseen saatavuuteen pitkälle tulevaisuuteen.

SUOMEN UUTISET