Englannin keskuspankki alkaa antaa lyhytaikaista luottoa suoraan valtiolle. Asiasta päätettiin torstaina. Kyseessä on äärimmäinen toimenpide, jota viimeksi käytettiin finanssikriisin yhteydessä joulukuussa 2008. Euroalueella tällainen valtion suora rahoitus on kielletty EU:n perussopimuksessa. EKP voi ostaa valtion papereita vain markkinoiden kautta. Nyt Englannin keskuspankki avaa shekkitililuoton kanavan valtiolle. Valtion ja keskuspankin johdot korostavat, että kyseessä on tilapäinen järjestely.

Perinteisesti tällaiseen valtion rahoitukseen suhtaudutaan kielteisesti, koska sitä pidetään ”rahan painamisena” ja luovuttamisena suoraan valtiolle. Historiassa on esimerkkejä, jolloin rajoitukseton rahan painaminen on johtanut hyperinflaatioon.

Vaihtoehtona olisi lähinnä se, että keskuspankki alkaisi ostaa valtion lyhyen maturiteetin 1kk-12kk velkapapereita markkinoilta, jos markkinatoimijat eivät niitä haluaisi ostaa. Englannissa onkin valtiolla ollut maaliskuussa vaikeuksia saada myytyä lyhyitä velkakirjoja.

Euroopan unionissa vastaavanlainen menettely keskuspankin ja valtion välillä aiheuttaisi vakavan poliittisen kriisin. Saksa ja Hollanti pyrkisivät estämään tällaisen suoran rahoituksen ja Saksassa varsinkin sitä pidettäisiin EU:n ja EKP:n perussopimusten rikkomuksena.

SUOMEN UUTISET

Tagit