Tutkimuslaitos Markitin julkaisemat euroalueen ostopäällikköindeksien ennakkotiedot tuovat hyviä ja huonoja uutisia. Hyviin uutisiin sisältyy se, että euroalueen teollisuus, sekä palvelualat jatkoivat kasvuaan. Huonona uutisena kasvuvauhti kuitenkin hiipuu, ja kesän talouskasvu voi jäädä hyvin vaatimattomaksi. Euroalueen talouskasvu pysähtyi keväällä.

Markitin vanhempi ekonomisti Rob Dobson arveleekin, ettei ennakoitavissa olevat kasvuluvut tule näkymään työllisyysluvuissa.

Markitin koottu teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksi tipahti 53,8:sta 52,8:n. Talouskasvu jäisi indeksien olettamuksen mukaan vain 0,3 prosenttiin vuoden kolmannella neljänneksellä. Indeksiluku 50 erottaa laajentumisen ja supistumisen toisistaan.

Henri Myllyniemi