Suursijoittajiin lukeutuvat eläke- ja henkivakuutusyhtiöt ovat joutuneet ahtaalle yhä alenevien lainakorkojen vuoksi, kirjoittaa talouslehti Financial Times. Sijoitussalkkujen koostumus on kulkeutunut kohti riskipitoisempia arvopapereita.

Neljännes valtioiden ja yritysten velkakirjojen koroista on painunut alle nollan prosentin. Tämä merkitsee 14 tuhannen miljardin dollarin lainakannan kääntyneen niin päin, että velkoja kustantaa velallisen lainamenoja.

Vakuutusyhtiöiden vastuut pitkäaikaisia

Eläke- ja henkivakuutusyhtiöiden vastuut ovat usein pitkäkestoisia. Tulovirrat ovat kuitenkin tyrehtyneet, kun korkotaso on vajonnut keskuspankkien elvytystalkoissa.

Tämän vuoksi vakuutusyhtiöt ovat vähentäneet kehittyneiden maiden korkosijoituksia ja hakeutuneet enenevissä määrin osakemarkkinoille. Lisäksi yhtiöiden salkuissa on kiinnelainoja ja kehittyvien markkinoiden korkosijoituksia. Näiden tuotto on pystynyt kompensoimaan velkakirjoista saatujen tulojen vähenemistä.

EKP:n arvellaan turvautuvan uuteen elvytyskierrokseen

Keskuspankkien elvytyspolitiikka on johtanut korkotason laskun kiihtymiseen. Ekonomistit arvelevat Euroopan keskuspankin ajautuvan uuteen arvopaperien osto-ohjelmaan. Se lisäisi vakuutusyhtiöiden ahdinkoa.

Osakekurssit ovat Yhdysvalloissa takoneet uusia ennätyksiä. Ekonomistit pelkäävät, että tilanne muuttu radikaalisti taantuman myötä. Osakekurssit ovat tavallisesti laskeneet tuntuvasti taantuman aikana.

Syy piilee siinä, että osakepääomalla kuitataan tappioita ensimmäisenä. Vakuutusyhtiöiden sijoitusten arvo voi valahtaa nollaan sijoituskohteen konkurssin myötä.

Brittipankki Barclaysin tekemän kyselyn mukaan puolet sijoittajista arvelee taantuman iskevän ennen vuoden 2020 loppua.

Suojautuminen tärkeää

Vakuutusyhtiöt voivat suojautua ikäviltä kurssiliikkeiltä. Taantumassakin on aloja, jotka pitävät pintansa huonoina aikoina. Tällaisia aloja on muun muassa elintarvike- ja lääketeollisuudessa.

Alhaisen korkotason vuoksi myös kuluttajien luotot ovat sijoitusmielessä menestyneet.

Henri Alakylä