Financial Timesin tekemän haastattelututkimuksen mukaan asenteet maahanmuuttoon ja työvoiman vapaan liikkumisen suhteen kovenevat. Kyselyssä olivat mukana suurimpien EU-maiden kansalaiset: saksalaiset, ranskalaiset, britit, espanjalaiset ja italialaiset. Erityisesti Ranskan, Britannian ja Saksan kansalaisten mielipiteet olivat kielteisiä maahanmuuton osalta.

Kansalaisilta kysyttiin: ”Oletko sitä mieltä, että EU-maiden hallitusten tulisi rajoittaa muista EU-maista tulevien oikeuksia etuuksiin?”. Myöntävästi vastasi peräti 83 prosenttia briteistä, 73 prosenttia saksalaisista, 72 prosenttia ranskalaisista, 66 prosenttia italialaisista ja 60 prosenttia espanjalaisista. Hivenen yllättävää oli se, että briteistä ja ranskalaisista naiset olivat miehiä jyrkempiä. Muissa maissa sukupuolten välillä mielipidejakauma oli melko lailla tasan.

Noin viidennes ilmoitti todennäköisesti äänestävänsä euroskeptisiä puolueita tulevissa vaaleissa. Espanjassa euromyönteisyys oli selkeästi suurempaa kuin muissa kyselyn maissa. Runsas kolmannes ei osannut arvioida kantaansa eurokysymykseen.

Heni Myllyniemi