Perussuomalaisten kansanedustaja Teuvo Hakkarainen on eduskunnan pikkujoulujen yhteydessä loukannut naispuolisen kansanedustajakollegan fyysistä koskemattomuutta.

Perussuomalainen eduskuntaryhmä ja puolue eivät hyväksy minkäänlaista seksuaalista tai muutakaan ahdistelua. Humalatila ja sen aiheuttama arvostelukyvyn puute eivät ole puolustus. Mikäli henkilö ei kykene päihtyneenä hallitsemaan käyttäytymistään, hänen ei pidä päihtyä.

Kansanedustaja edustaa paitsi itseään myös äänestäjiään, ryhmäänsä ja puoluettaan.

Pyysi käytöstään anteeksi

Kansanedustaja Hakkarainen on oma-aloitteisesti pyytänyt käytöstään anteeksi loukatulta osapuolelta ja tuonut tapahtuman eduskuntaryhmän ja puolueen johdon tietoon pyrkimättä sitä kaunistelemaan. Ryhmä ja puolue ottavat nämä seikat arviossaan huomioon.

Eduskuntaryhmän säännöt tuntevat kurinpidollisina toimina huomautuksen, varoituksen ja ryhmästä erottamisen määräajaksi tai pysyvästi. Tapahtuma on niin vakava, että huomautus olisi liian vähäinen seuraamus.

Ryhmästä erottamisen ryhmä ja puolue katsovat kuitenkin kohtuuttomaksi seuraamukseksi ottaen huomioon edustaja Hakkaraisen moitteettoman työskentelyn ryhmän ja puolueen hyväksi sekä edellä mainitun oma-aloitteisuuden asian selvittämisessä ja sovittamisessa.

Kehotus pysyä raittiina

Ryhmä antaa kansanedustaja Hakkaraiselle vakavan varoituksen ja muistuttaa häntä siitä, että tällaisen käytöksen toistuessa seuraava askel on ryhmästä erottaminen. Ryhmä viittaa edustaja Hakkaraisen antamaan lupaukseen siitä, että tällainen ei toistu, ja kehottaa häntä painavasti pidättäytymään kokonaan päihteiden käytöstä.

Ryhmä ja puolue esittävät myös pahoittelunsa loukatulle osapuolelle.

Puolue päättää varapuheenjohtaja Hakkaraiseen kohdistuvista kurinpitotoimisto omien sääntöjensä ja aikataulujensa puitteissa. Hakkarainen on ilmoittanut jättävänsä paikkansa puolueen toisena varapuheenjohtajana.

SUOMEN UUTISET