Perussuomalaisten kansanedustaja Teuvo Hakkarainen on jättänyt elinkeinoministeri Jan Vapaavuorelle vastattavaksi kirjallisen kysymyksen, jossa hän tiedustelee mihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä selvittääkseen Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) ja Teollisuussijoitus Oy:n (Tesi) menettelyn STX-telakkakriisissä ja lisäksi mitä hallitus aikoo tehdä, että väärät tiedot antaneet virkamiehet ja väärien tietojen perusteella toimineet ministerit saadaan vastuuseen tästä erittäin suuresta ja kalliista virheestä.

Suomen lehtiyhtymän julkaisema Turkulainen-lehti antoi 20.2.2012 uutta tietoa koskien virkamiesten antamia tietoja ministereille Jan Vapaavuori, Jyrki Katainen ja Jutta Urpilainen. Turkulainen-lehden mukaan Työ- ja elinkeinoministeriö oli aiemmin luvannut telakalle ja sen omistajalle, että valtion pääomasijoitusyhtiö Tesi järjestää markkinaehtoisen käyttöpääomalainan tai vastaavan takauksen kolmelle alukselle. Tesi kuitenkin muutti suunnitelmaansa marras-joulukuussa 2012, jolloin myös Finnveran vientitakuut laukesivat. Sekä Tesi, että TEM muuttivat aikaisempia menettelytapojaan ja halusivatkin rahoittaa vain kannattavia yrityksiä.

Turkulainen-lehdessä myös kerrotaan, että Tesin johto vetosi EU:n kilpailusäädöksiin, joiden mukaan markkinaehtoinen käyttöpääomalaina olisi voitu tulkita kielletyksi valtionavuksi. Tämä kerrottiin myös ministereille Vapaavuori, Katainen ja Urpilainen. Ministereille annettiin siis väärää tietoa. Virkamiehen haastattelun mukaan Katainen ja Urpilainen ”olivat jääneet aikaisempien lausuntojensa ja TEM:n linjausten vangeiksi”. Hei eivät siis voineet enää muuttaa mielipidettään.

Turkulainen-lehden haastatteluun osallistunut telakkaneuvotteluissa mukana ollut päättäjä  toteaa, että TEM:n johto ei halunnut tutkia STX:n ehdottamia uusia rahoitusmalleja ja siten koko rahoitus epäonnistui. Väitteet risteilijätilauksen rahoituksen laittomuudesta on siis osoitettu vääriksi.

Näyttää vahvasti siltä, että ministeriön ja valtion riskirahoituslaitoksen Teollisuussijoitus Oy:n toimet ovat olleet vähintäänkin epämääräisiä.

PS VERKKOTOIMITUS