Tuore hallituksen selvitys vahvisti, että humanitaarisella maahanmuutolla on erittäin kielteisiä vaikutuksia Suomen julkiselle taloudelle. Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho perää hallitukselta toimenpiteitä nyt, kun faktat ovat hallituksenkin tiedossa.

Suomen Uutiset kertoi sosiaali- ja terveysministeriön selvityksestä, jonka mukaan humanitaarinen maahanmuutto on merkittävä taakka Suomen julkiselle taloudelle sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä.

Tutkimusten mukaan saksalaiset ovat ainoa maahanmuuttajaryhmä, jonka nettovaikutus taloudelle on positiivinen. Ikävä kyllä saksalaiset eivät ole kovinkaan merkittävä maahanmuuttajaryhmä, Halla-aho huomauttaa.

– Virolaisetkin palaavat pikku hiljaa kotimaahansa sikäläisen palkka- ja elintason kohotessa. Somalien ja irakilaisten osuus ”muuttovoitosta” korostuu koko ajan. Työikäisen somalin tai irakilaisen nettokustannus yhteiskunnalle on yli 10 000 euroa vuodessa.

– On hyvä, että asioita selvitetään. Toisin kuin usein luullaan, asioiden selvittäminen ei kuitenkaan vielä ole toimenpide. Saman asian toistuva selvittäminen voi pikemminkin olla tapa vältellä varsinaisia toimenpiteitä, puheenjohtaja Jussi Halla-aho totesi Facebookissa.

Johtavatko selvitykset politiikan uudelleenarviointiin?

– Aikooko hallitus suitsia julkista taloutta kuormittavaa haittamaahanmuuttoa esimerkiksi kiristämällä oleskelulupakäytäntöä, tehostamalla palautuksia, vaikeuttamalla perheenyhdistämisiä ja arvioimalla uudelleen jo myönnettyjä oleskelulupia, Halla-aho kysyy.

Lähes kaikki somalit ja irakilaiset ovat maassa kansainvälisen suojelun nojalla.

– Suojeluperusteiset oleskeluluvat on tarkoitettu tilapäisiksi, ja laki mahdollistaa niiden lakkauttamisen, jos tarvetta suojeluun ei enää ole, Halla-aho muistuttaa.

– Kotouttaminen on epäonnistunut surkeasti. Siksi on aika siirtyä kotouttamisesta kotiuttamiseen.

Suomen Uutiset