Jussi Halla-aho kiinnitti Hyvinkäällä järjestetyssä Helsingin kaupunginvaltuuston strategiaseminaarissa huomiota kaupungin talouteen, maahanmuuttoon ja asuntopolitiikkaan.

Halla-aho nosti ryhmäpuheenvuorossa esille kasvavan epätasapainon kaupungin menojen ja tulojen välillä. Epätasapaino tulee lisääntymään entisestään, kun Helsingin Energialta kaupungin toimintaan saatu raha vähenee radikaalisti.

– Yksi mahdollisuus on jatkaa ja lisätä velanottoa. Tämä on poliittisesti mukavinta mutta samalla vastuuttominta. Verojen korottamista taas tulisi välttää, koska Helsingin pitäisi jatkossakin olla houkutteleva asuin- ja toimintaympäristö niille, jotka maksavat veroja. Pitäisi siis puuttua menoihin ja varsinkin niiden kasvuun.

Ryhmäpuheenvuorossa esitettyjä talouden tasapainotuskeinoja olivat tarpeettomasta kiinteistömassasta luopuminen, laadukkaan uudisrakentamisen tukeminen ja ongelmien ennaltaehkäisy.

Helsingin kaupunginjohtaja Jussi Pajunen oli nostanut torstaina segregoitumisen ja maahanmuuttajaväestön syrjäytymisen tulevan kauden ykkösasiaksi. Myös Halla-aho näkee tilanteen synkkänä.

– Mitä enemmän tulonsiirtojen varassa elävät kuormittavat kaupungin asuntotarjontaa, sitä vaikeampaa työssäkäyvien, varsinkin perheellisten, on löytää Helsingistä kohtuuhintaista asuntoa. Ei voi olla järkevää eikä tarkoituksenmukaista, että suurin osa julkisin varoin asutettavista maahanmuuttajista sijoitetaan Suomen ahtaimpaan ja kalleimpaan kuntaan.

Sapiskaa saa myös tehoton kotouttamisjärjestelmä.

– Ei riitä, että jokaisessa seminaarissa ilmaisemme syvän huolestumisemme tästä asiasta. Sekään ei riitä, että joukko kallispalkkaisia virkamiehiä askartelee asian kanssa vuodesta toiseen.

– Kotouttamisesta vastaaville virkamiehille tulee asettaa todellinen tulosvastuu. Jos tilanne pahenee vaalikaudesta toiseen, pitää myöntää ja ymmärtää, että metodit ovat virheelliset ja että niitä pitää muuttaa.

Ryhmäpuheenvuoro Tiedotteet-sivulla >