Perussuomalaiset moittivat hallituksen kehysriiheä, joka laittaa lapsiperheet, pienituloiset ja työttömät maksumiehiksi.

Perussuomalaiset pitävät kehysriihessä päätetyn sopeuttamistarpeen suuruus luokkaa oikeansuuntaisena, mutta painotuksissa olisi ollut paljon parantamisen varaa. Perussuomalaiset moittivat sitä, että lapsiperheet, pienituloiset ja työttömät laitettiin nyt maksumiehiksi. Erityisesti päätös leikata lapsilisiä on eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jari Lindströmin mukaan kohtuuton.

– Hallituksen ratkaisut osuvat kipeästi pienituloisiin perheisiin, muihin jo ennestään kaikista heikoimmassa asemassa oleviin suomalaisiin sekä pienipalkkaiseen työväestöön, joka yhteiskuntaamme pyörittää. Tämä ei ole sellaista sosiaalisesti oikeudenmukaista politiikkaa, jota me kannatamme, Lindström moittii.

Lapsiperheet maksumiehinä jo nyt

Perussuomalaisten kansanedustaja Arja Juvonen vaatii, että hallitus peruu lapsilisiin suunnitellut leikkaukset. Juvonen perustaa vaatimuksensa lukuihin, joilla suomalaiset lapsiperheet ovat jo osallistuneet velkaisen Suomen maksutalkoisiin.

– Lapsiperheet osallistuvat sitkeästi velkaantuneen Suomen pelastustalkoisiin. Lapsilisien jäädytetyt indeksikorotukset ovat lapsiperheille suuria tulonsiirtojen menetyksiä.

Juvonen viittaa sosiaali- ja terveysministeriön lukuihin: vuonna 2013 noin 38 miljoonaa euroa, vuonna 2014 noin 78 miljoonaa euroa ja vuonna 2015 noin 118 miljoonaa euroa.

– Kun otamme huomioon arvioidut muutokset hintatasossa ja lasten lukumäärässä, lapsiperheiltä tehdyt leikkaukset näiden kolmen vuoden aikana ovat siis noin 234 miljoonaa euroa, Juvonen muistuttaa.

– Talouskasvun aineksia on etsittävä pontevasti. Toimia ei kuitenkaan saa tehdä hinnalla millä hyvänsä. Monella on muistissa yhdeksänkymmentäluvun lama. Me nousimme toki kasvuun, mutta kasvu ei jakaantunutkaan kaikille tasapuolisesti. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan lapsiperheiden köyhyys kolminkertaistui vuosien 1995- 2007 välillä. Väärillä kasvutoimilla ja tasapainotuksilla on siis vaarana kostautua terävänä köyhyyspiikkinä myös tulevina vuosina.

Leikkaukset eläkeläisten kiusaamista

Perussuomalaisten kansanedustaja Kaj Turunen puuttuu eläkkeiden indeksikorotuksen leikkaamiseen, jota hän pitää valtiontalouden kannalta tarpeettomana. Hallituksen kehysriihessä tekemä päätös leikata eläkkeiden indeksitarkistus 0,4%:iin on Turusen mielestä pienituloisten eläkeläisten kiusaamista.

– Valtiontalouden kannalta vain kansaneläkkeiden indeksin leikkauksella on pientä merkitystä. Eläkkeistä suurin osa, n. 90%, on työsuhteessa karttuneita työeläkkeitä. Niistä suurimman osan maksavat yksityiset työeläkeyhtiöt. Myös näihin liittyvät indeksikorotukset maksavat samat eläkeyhtiöt. Tältä osin indeksin leikkaamisella ei ole valtiontalouden kannalta mitään merkitystä, Turunen kertoo.

Leikkaamisen taloudellinen hyöty menee Turusen mukaan eläkeyhtiöille, jotka maksavat valtavia etuja johtajilleen.

– Eläkeläisiä kehyspäätökset rokottavat jo muutenkin rajusti. Sähkön hinta ja kiinteistöverot nousevat. Liikkuminen ja sairauksien hoito kallistuu korvauksien leikkaamisen ja omavastuun korottamisen vuoksi. On hyvä, jos pienituloisten lapsiperheiden tuloleikkauksia korjataan, mutta samassa yhteydessä on peruttava myös päätös indeksikorotuksen leikkauksesta. Indeksikorotus on tehtävä eläkeläisille täysimääräisesti n. 1,6%:n mukaan, Turunen vaatii.

– Vaikka indeksikorotus oikeudenmukaisesti ja täysimääräisesti tehtäisiinkin, osallistuvat eläkeläiset valtiontalouden sopeuttamiseen muita tuloryhmiä enemmän.

Kirjoitus on julkaistu Perussuomalainen 4/2014 -lehdessä.

PS VERKKOTOIMITUS