Kansanedustaja Hanna Mäntylä (ps) on jättänyt toimenpidealoitteen lastensuojelukertoimen uudistamiseksi. Aloitteen on allekirjoittanut 27 perussuomalaista kansanedustajaa. Aloitteessa ehdotetaan, että hallitus ryhtyisi välittömästi toimenpiteisiin lastensuojelukertoimen uudistamiseksi siten, että kertoimessa huomioitaisiin kaikki lastensuojelun kustannukset ennaltaehkäisevää työtä, varhaista puuttumista ja avohuollon toimenpiteitä painottaen.

– Nykyisellään rahoitusjärjestelmä ohjaa lastensuojelua niin taloudellisesti kuin inhimillisesti tarkastellen kestämättömään suuntaan eli huostaanottoihin. Kuntia ei kannusteta ennaltaehkäisevän työn ja varhaisen puuttumisen kautta kestävään ja lasten sekä perheiden etua ajavaan sosiaalipolitiikkaan, Mäntylä toteaa.

Lastensuojelukerroin tuli voimaan vuonna 2006, jolloin lastensuojelun laitos- ja perhehoidon käyttökustannukset olivat 433 miljoonaa euroa. Vuonna 2011 ne olivat jo noin 650 miljoonaa euroa. Samaan aikaan lastensuojelun avohuollon kustannukset ovat laskeneet. Myös kiireellisten sijoitusten määrä on lähtenyt jyrkkään nousuun vuoden 2006 jälkeen.

Kodin ulkopuolisten sijoitusten kustannukset ovat kohonneet reilusti yli 600 miljoonaan euroon samalla kun avohuollon kustannukset ovat laskeneet. Tämä kertoo sen, että jotain on pahasti pielessä. On tilanteita, joissa huostaanotoille on enemmän kuin painavat perusteet. Tuntuu kuitenkin vähintäänkin oudolta, jos Suomessa tosiaan yli 17 000 lasta tarvitsee vuosittain suojelua vanhemmiltaan. Aivan liian monessa tapauksessa perheet hajoavat lopullisesti vaikka näin ei pitäisi missään tapauksessa käydä. Ei tältä ongelmalta voida enää ummistaa silmiä ja koettaa sitä piilotella. Nyt on ryhdyttävä aidosti toimiin, Mäntylä vaatii.

PS VERKKOTOIMITUS