Helsingin hallinto-oikeuden tuoreen päätöksen mukaan kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneella henkilöllä ei ollut oikeutta toimeentulotukeen.

Hallinto-oikeus perusteli päätöstään sillä, että toimeentulotukilakiin ei sisälly nimenomaisia säännöksiä toimeentulotukijärjestelmän soveltamisesta maassa väliaikaisesti tai laittomasti oleskeleviin ulkomaalaisiin.

Päätöksessään hallinto-oikeus totesi, että tilapäisesti Suomessa oleskelevalla henkilöllä voi tietyin edellytyksin oikeus toimeentulotukeen. Käsillä olleessa tapauksessa, jossa turvapaikanhakija oli hakenut toimeentulotukea kahdelle kuukaudelle, ei kuitenkaan ollut kyse tällaisesta.

Päätös syntyi äänestämällä, luvuin 7-5. Esittelijä jätti asiassa eriävän mielipiteen.

Asiasta kirjoitti aiemmin Yle.

SUOMEN UUTISET