Helsingin Perussuomalaiset Nuoret esittää, että Helsingissä ryhdytään alueelliseen kielikokeiluun, jossa ruotsista tehdään vapaaehtoinen kieli. Kielikokeilussa oppilaat voisivat itse valita toisen kielen pakkoruotsin tilalle.

Hallitusohjelmaan on kirjattu tavoite kieltenopiskelun lisäämisestä ja monipuolistamisesta, mihin pyritään käynnistämällä alueellisia kielikokeiluja kielivalikoiman laajentamiseksi ilman velvoittavaa toisen kansalliskielen opiskelua.

– Helsingin tulee profiloitua kansainvälisenä – ei kaksikielisenä – kaupunkina, jossa on korkeaa osaamista ja monipuolista kielitaitoa. Kansainvälisessä liiketoiminnassa ruotsin osaamisella on vain pieni rooli. Globaalissa maailmassa monipuolinen kielitaito on vientivaltti, toteaa Helsingin PS-Nuorten puheenjohtaja Toni Ahva.

Valtuustoaloite kielikokeilusta

Helsingin PS-Nuoret on ryhtynyt toimenpiteisiin kielikokeilun saamiseksi Helsinkiin. Helsingin PS-Nuorten sihteeri, varavaltuutettu Nuutti Hyttinen jätti Helsingin kaupunginvaltuuston kokouksessa kielikokeilusta valtuustoaloitteen.

– Aloitteessa vaaditaan, että Helsingin kaupunki aloittaa välittömästi alueellisen kielikokeilun valmistelun ja että kaupunki anoo opetus- ja kulttuuriministeriöltä lupaa kokeiluun, Ahva selventää.

– Kokeilu olisi perusteltu toteuttaa nimenomaan Helsingissä jo siksi, että Helsingissä vuonna 2014 äidinkielenään ruotsia puhuvia oli alle kuusi prosenttia väestöstä, kun muita kuin suomea ja ruotsia äidinkielenään puhuvia oli yli 13 prosenttia väestöstä, Hyttinen perustelee.

Ruotsinkieliset puhuvat erinomaista suomea

Hyttisen mielestä valinnanvaran lisääminen kieliopinnoissa tukisi myös maahanmuuttajien kotoutumista ja työllistymistä, kun heidän ei tarvitsisi opiskella suomen ohella toista heille vierasta kieltä, jonka osaamiselle on käytännössä vähänlaisesti tarvetta.

– Helsingissä asuvista ruotsia äidinkielenään puhuvista suurin osa puhuu erinomaista suomea, Hyttinen painottaa.

SUOMEN UUTISET