Maahanmuuton ministerityöryhmä on käynnistänyt hankkeen, jossa tarkistetaan kansainvälisen suojelun perusteella myönnettävien oleskelulupien edellytyksiä. Sen seurauksena humanitaarisen suojelun perusteella myönnettävästä oleskeluluvasta luopumista tullaan todennäköisesti luopumaan. Samalla  tarkistetaan myös perheenyhdistämisen kriteerejä.

Humanitaarista suojelua koskevan oleskeluluvan edellytyksistä ei säädetä Euroopan unionin lainsäädännössä tai pakolaissopimuksessa, vaan taustalla on Suomen oma kansallinen ratkaisu. Tällä perusteella myönnettävien oleskelulupien määrä on noin yksi prosentti kansainvälistä suojelua saaneiden kokonaismäärästä.

Sisäministeriössä valmisteilla olevan hankkeen tavoitteena on, että Suomen lainsäädäntö vastaisi paremmin Euroopan unionin lainsäädäntöä. Käytännössä tämä voisi tarkoittaa humanitaarisen suojelun perusteella myönnettävästä oleskeluluvasta luopumista. Samalla jouduttaisiin muuttamaan eräitä muita säännöksiä, joissa on viittaus mainittuun lupaperusteeseen.

Hankkeen yhteydessä tiukennettaisiin myös perheenyhdistämisen kriteerejä. EU-direktiivissä määritellään perheenyhdistämisen perusedellytykset sekä lisäedellytykset, joiden soveltamisesta jäsenvaltiot päättävät. Suomi ei ole ottanut käyttöön kaikkia direktiivin lisäedellytyksiä. Perheenyhdistämisen kriteerejä tiukennettaisiin näiden lisäedellytysten pohjalta.

Maahanmuuton ministerityöryhmään kuuluvat perussuomalaista ulkoasiainministeri Timo Soini, sosiaali- ja terveysministeri Hanna Mäntylä sekä oikeus- ja työministeri Jari Lindström. Ryhmää johtaa sisäministeri Petteri Orpo (kok.)

Alustavan aikataulun mukaan hallituksen esitys voitaisiin antaa eduskunnalle tammikuussa 2016. Sisäministeriö kertoi asiasta tiedotteessaan.