Kansanedustaja Arja Juvonen (ps) on huolissaan ikääntyneiden mahdollisuuksista selvitä sähköisen maailman ja internetin haasteista. Palvelujen siirtyminen verkkoon on muodostanut tietoyhteiskunnan, jossa ikääntyneen rooli on unohtunut. Juvonen on jättänyt aiheesta hallitukselle kirjallisen kysymyksen.

– Vanhustyön keskusliiton mukaan Suomessa on 300 000 yli 75-vuotiasta, jolla ei ole käytössään tietokonetta. Näistä 40 000 vanhuksella ei ole myöskään matkapuhelinta. Sähköiset palvelut ovat usein vanhuksille vaikeakäyttöisiä, laitteet ja liittymät ovat kalliita ja neuvontaa tai koulutusta ei ole räätälöity tarpeeksi hyvin kohtaamaan ikääntyneiden tarpeita, Juvonen muistuttaa.

– Pankkien suoraveloitus loppuu ensi vuoden alussa ja Kela keskittää palvelujansa internettiin. Ikääntyneille tarjotaan verkkotunnuksia ja moni ikääntynyt on kertonut kokevansa jopa patistelua siirtyä verkkopalvelujen käyttäjäksi. Näin on varsinkin pankki-asioiden kanssa, Juvonen kertoo.

– Räikeän esimerkin nettipalvelujen ulkopuolella olevien ohittamisesta antaa Oikeusministeriö, joka selvittää parhaillaan kyselyn avulla sitä, miten asunnon omistajat kokevat heitä koskettavan lainsäädännön ja sen mukanaan tuomat ongelmat asumisessa. Kysely toteutetaan vain verkkokyselynä. Asunto-osakkeissa asuu lukuisia ikääntyneitä asukkaita, joilla ei ole tietokonetta käytössään. Kuinka heidät voidaan ohittaa näin, Juvonen ihmettelee.

Kansanedustaja kritisoi myös tänään eduskunnassa esillä olevaa Valtioneuvoston Tulevaisuusselontekoa, jossa sähköinen maailma nousee vahvasti esille ilman ikääntyneen ääntä.

– Digitaalinen ja sähköinen maailma syleilee Tulevaisuusselonteon lukijaa. Kukaan ei kanna huolta siiitä, kuinka ikääntyvät selviävät tuosta kaikesta. Ikääntyneiden unohtaminen on totaalista ja siitä kertoo myös se, että selonteon ohjaus- ja valmisteluryhmästä puuttuu vanhusnäkökulmaa tuova henkilö kuten vaikkapa peruspalveluministeri. Muut ministerit siellä kyllä olivat, Juvonen kritisoi.

PS VERKKOTOIMITUS