Kansainvälinen valuuttarahasto IMF on julkaissut raportin, jossa tutkitaan Italian tilaa. Raportissa haetaan vaihtoehtoisia ratkaisuja Italian talousongelmiin vyönkiristelyn sijaan. Näihin lukeutuu EKP:n muuntaminen liikepankiksi italialaisille yrityksille, joilla on vaikeuksia saada rahoitusta italialaisilta pankeilta. Tämän EKP voisi tehdä höllentämällä lisää rahapolitiikkaansa. EKP hyväksyisi pienemmällä marginaalilla liikepankkien myöntämiä erityisesti pk-yritysten lainoja vakuuksiksi uutta rahaa vastaan. EKP:n hyväksymien vakuuspaperien kirjoa tulisi niinikään keventää entisestään. Rahasto korostaa lisäksi EVM:n pankkituen mahdollistamisen tärkeyttä.

Italian tulisi itse keskittyä talouskasvuun tähtääviin uudistuksiin. Kohteita on useita, aina paikallisista palkkasopimuksista työllistämiseen tähtääviin verohuojennuksiin. Esimerkiksi kotitalouksien ”toisen palkansaajan”, yleensä naisen, verotusta tulisi keventää. Italiassa on OECD-maiden korkeimpiin lukeutuva naistyöttömyysaste.

IMF ehdottaa myös italialaispankkien taseiden korjaamista esimerkiksi helpottamalla tuottamattomien luottojen alaskirjausta. Näihin voitaisiin rohkaista myöntämällä täysi verovähennys luottotappioissa.

Suurimpina riskeinä Italian talouden kohdalla rahasto katsoo johtuvan pitkittyvästä taantumasta. Tällöin tuottamattomien luottojen määrä ja huolet valtion talouden rahoitusasemasta kasvaa. Myös kehittyvien markkinoiden alavire voisi johtaa Italian vientiyritysten näkymien surkastumiseen.

HENRI MYLLYNIEMI

Tagit