Suomessa on annettu vuodesta 2009 lähtien myönteinen turvapaikkapäätös yli tuhannelle henkilölle vuosittain ja määrä jatkaa edelleen kasvuaan.

Perussuomalaisten kansanedustaja Olli Immonen on huolissaan tästä kehityksestä, sillä lisääntyvä turvapaikanhakijoiden maahantulo väistämättä lisää maamme julkistaloudelle koituvia kustannuksia sekä kuormittaa maamme jo nykyisellään toimimatonta kotouttamispolitiikkaa.

Immosen mukaan turvapaikanhakijoille myönnettävistä huomattavista rahallisista etuisuuksista ja julkisesti kustannetuista vuokra-asunnoista olisi siirryttävä ruoka- ja vaatekuponkeihin sekä pyrittävä majoittamaan heidät ensisijaisesti kodittomille henkilöille tarjottuja majoitusolosuhteita vastaaviin tiloihin.

– Etelä-Euroopan maiden Dublin II-järjestelmän henkeä rikkovien käytäntöjen vuoksi Suomen ei tule missään oloissa suostua niin sanotusti turvapaikanhakijoiden taakanjakoon näiden maiden kanssa, Immonen korostaa.

– Suomen on vaikutettava EU:ssa niin, että kansainväliset ihmissalakuljettajat pidätetään ja turvapaikanhakijalaivoja estämään lähtemään Pohjois-Afrikan satamista.

Vapaaehtoinen muutto houkuttelevammaksi 

Immonen painottaa, että ulkomaalaisten uskottavan integraatioprosessin takaamiseksi hallituksen olisi ensi sijassa aloitettava ulkomaalaislain kokonaisuudistus eduskunnan hallintovaliokunnan vuonna 2011 julkaisemien perheenyhdistämistä tiukentavien ehdotusten mukaisesti. Immonen ei pidä nykyistä käytäntöä järkevänä, jossa kansainvälistä suojelua saaneiden henkilöiden perheenjäseniä tuodaan Suomeen yhä enenevissä määrin sosiaali- ja terveyssektorimme elätettäväksi.

– Kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden henkilöiden maasta poistamisessa ei pidä tehdä poikkeuksia, vaan karkotettavaksi määrätty henkilö on pidettävä valvotussa tilassa siihen asti, kunnes karkotus voidaan saattaa toimitetuksi, Immonen vaatii.

– Niiden henkilöiden tapauksessa, jotka saavat kansainvälistä suojelua Suomessa, mutta tekevät vakavia tai toistuvia rikoksia tai lomailevat lähtömaissaan, tulee karkottaa ja heidän oleskelulupansa on peruutettava. Vapaaehtoisen paluun järjestelmää olisi myös kehitettävä nykyisestä siten, että maastamuutto olisi myönteisen turvapaikkapäätöksen saaneille henkilöille nykyistä houkuttelevampi vaihtoehto, kun turvapaikanhakijan lähtömaan olot ovat rauhoittuneet.

Immonen jätti tänään hallitukselle kirjallisen kysymyksen koskien Suomen turvapaikkapolitiikan hallittavuuden parantamista.

PS VERKKOTOIMITUS