Parlamenttienvälisen liiton IPU:n 129. yleiskokous hyväksyi Genevessä 9. lokakuuta Pohjoismaiden yhteisen ehdotuksen pohjalta kokouksen niin sanotuksi kiireelliseksi aiheeksi päätöslauselman kemiallisten aseiden käyttökiellon valvonnasta ja olemassa olevien varastojen tuhoamisesta.

Kiireellinen aihe on yleiskokouksen pääaihe, jonka pohjalta yleiskokous tavallisesti hyväksyy päätöslauselman kokouksen lopuksi. Pohjoismaiden päätöslauselmassa vaaditaan maita, jotka eivät vielä ole liittyneet kemiallisten aseiden kieltosopimuksen jäseniksi, tekemään niin mahdollisimman pian. Päätöslauselmassa parlamentit yksimielisesti tuomitsivat kaiken kemiallisten aseiden käytön.

Perussuomalaisten kansanedustaja Maria Lohela valittiin aiheen raportoijaksi ja hän toimi lopullisen päätöslauselman valmistelleen komitean puheenjohtajana. Lopullisen päätöslauselman esittelypuheenvuorossa Lohela korosti, että kansanedustajat osaltaan voivat vaikuttaa kemiallisten aseiden tuhoamisen nopeuttamiseen ja käyttökiellon valvontaan. Parlamenttien on varmistettava, että kansallinen lainsäädäntö mahdollisimman aukottomasti estää väärinkäytökset ja seurattava, että lainsäädäntöä toimeenpannaan tehokkaasti. Parlamenttien on myös välitettävä viesti nollatoleranssista kemiallisten aseiden kohdalla.

PS VERKKOTOIMITUS