Perussuomalaisten porilainen kansanedustaja Ari Jalonen vaatii maanteiden varsille entistä parempia hirvivaroitusmerkkejä. Hän jätti asiaa koskevan kirjallisen kysymyksen eduskunnassa viime torstaina.

Jalosen mielestä hirvieläinmerkkejä pitäisi sijoittaa nykyistä joustavammin tilanteen mukaan: vaihdellen paikkoja sen mukaan, miten hirvet liikkuvat eri vuodenaikoina ja varoittaa entistä suuremmilla merkeillä siellä, missä vaara on suurin.

Hirvimerkki kokee inflaation

Hirvivaroitusmerkit sijoitetaan vähintään 150 ja enintään 250 metriä ennen vaarapaikkaa, paitsi moottori- ja moottoriliikennetiellä 500 metriä ennen vaarapaikkaa. Tarvittaessa varoitusmerkki voidaan toistaa.

Jos varoitusmerkki toistetaan, käytetään sen yhteydessä kilpeä 814, jolla kerrotaan jäljellä olevan vaikutusalueen pituus. Tämän vuoksi hirvimerkit kokevat inflaation: Jalosen mukaan ihmiset eivät reagoi niihin sillä tavalla kuin pitäisi.

Jalonen on siviiliammatiltaan pelastusalan ammattilainen, paloesimies Satakunnan pelastuslaitoksen Porin toimipisteestä.

Enemmän tietoa ja suurempia merkkejä

Vaarallisimmilla paikoilla voisi Jalosen mielestä olla entistä suurempi merkki, joka havahduttaisi autoilijan vaaran todellisuuteen.

– Hirvien erityisesti suosimista ylityspaikoista voitaisiin lisäksi varoittaa suurikokoisimmalla tieliikennemerkillä, Jalonen esittää.

Esteenä on nyt, että suurimmat merkit on varattu moottori- ja moottoriliikenneteiden varsille. Tämä este pitäisi uudella poistaa uudella lailla. Jalonen kysyykin, onko liikenneministeri Merja Kyllönen harkinnut suurikokoisimpien hirvieläinmerkkien käyttämistä hirvien erityisesti suosimilla ylityspaikoilla.

Veli-Pekka Leskelä

Tagit