Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jari Lindström kommentoi kolumnissaan minihallistusneuvotteluiden lopputulosta.

Juuri katselin minihallitusneuvottelujen neuvottelutuloksen julkaisemista. Itse tulos löytyy täältä. Muutama poiminta ja kommentti:

Suurin potentiaali uusien työpaikkojen synnylle ja talouskasvulle on pienissä ja keskisuurissa yrityksissä. Hallitus kokoaa ensi vaalikaudelle tähtäävän yritystoiminnan ja yritysten kasvun edellytyksiä sekä eri yritysmuotojen kohtelua kartoittavan ehdotuksen”.

Tässä tuodaan esille hyvä ja erittäin tärkeä asia, mutta itse esitys ja konkretia siirtyy ensi vaalikaudelle.

Teollisuuden uudistumisessa biotalous, cleantech sekä digitaalinen liiketoiminta ovat hallituksen painopistealat, joita edistetään erillisissä periaatepäätöksissä sovitun mukaisesti. Hallitus sitoutuu päätöksissään loppuvaalikauden aikana välttämään teollisuudelle aiheutuvien kustannusten tai sääntelytaakan lisäämistä. Yritysverotus säilytetään nykyisellään. Valtion voimalaitosveroa (nk. Windfall-vero) ei oteta käyttöön. Selvitetään veron tuoton korvaamista vaihtoehtoisella ympäristö- tai kulutusverolla. ”

Suomi edistää kunnianhimoista ja oikeudenmukaista kansainvälistä ilmastosopimusta, jolla ilmaston lämpeneminen rajoitetaan alle kahteen asteeseen”.

Hallitus siis SITOUTUU loppuvaalikauden aikana välttämään teollisuudelle aiheutuvien kustannusten välttämistä. Se ei ota käyttöön Windfall-veroa, mutta selvittää veron tuoton korvaamista ympäristö- tai kulutusverolla!! Ville Niinistö hehkutti ilmastolakia. PTT juuri toi julki tuoreen raporttinsa ”Energia- ja ilmastopolitiikan aiheuttama kustannuspaine teollisuudelle ja kotitalouksille”. Se kannattaa lukea. Vain yksi lainaus tuosta raportista: ”Energia- ja ilmastopolitiikka aiheuttaa teollisuudelle 900–2100 miljoonan euron ja kaupan alalle 180–600 miljoonan euron vuotuisen kustannuspaineen.” Ei todellakaan kuulosta hyvältä!

Hallitus jatkaa työtä köyhyyden, syrjäytymisen ja eriarvoisuuden vähentämiseksi. Työn ja sosiaaliturvan yhteensovitusta parannetaan työnteon kannattavuuden parantamiseksi ja työllisyysasteen nostamiseksi. Hallitus kiinnittää huomiota ja arvioi lainsäädäntötyössä ja päätöksenteossa perheiden, erityisesti lapsiperheiden, asemaa.
Hallitus jatkaa määrätietoista työtä vaikeasti työllistyvien työttömyyden lievittämiseksi. Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten, osatyökykyisten ja vammaisten henkilöiden työllistymisen ja työllistämisen edellytyksiä parannetaan. Osallistavaa sosiaaliturvaa kehitetään.”

Miten? Varsin hyviä asioita, mutta todella yleisellä tasolla. Selvitetään, kehitetään, parannetaan jne. Mutta miten? Se jää aivan auki.

Rakennepoliittisen ohjelman yhteydessä sovittuja toimia ns. nollasopimusten käytön rajoittamiseksi, lisätuntien turvaamiseksi osa-aikaisille työntekijöille ja alipalkkauksen ongelmakohtien ratkaisemiseksi jatketaan kolmikantaisessa valmistelussa”.

Nollatyösopimusten kriminalisointi? Odotellaan. Näitä siis on tulossa, jossain vaiheessa ..

Mitä tapahtui lapsilisille? Hallitus: Lisäksi pienituloisten lapsiperheiden tukemiseksi valmistellaan budjettiriiheen mennessä verovähennysjärjestelmän muutokset, joiden kustannusvaikutus on 70 milj. euroa vuositasolla. Veromuutosten valmistelussa huolehditaan, että niiden tulonjakovaikutukset ovat oikeudenmukaiset.”

Oppivelvollisuusikä? ”Oppivelvollisuusiän pidentämistä koskeva uudistus toteutetaan rakennepaketissa, sen toimeenpanolinjauksissa ja kevään 2014 kehyspäätöksessä sovitun mukaisesti, ja siten että sen kustannusvaikutus julkiseen talouteen ei ylitä aiemmin sovittua enimmäismäärää”. 

Eli Kokoomus hävisi tämän väännön?

Tästä kaikesta voisi vetää sen johtopäätöksen, että veikkasin oikein. Tehtiin sellainen sopimus, jolla jokainen voi ikää kuin säilyttää kasvonsa ja esittää omilleen olleensa ”tiukka neuvottelija”.

Olennaisin kysymys on; pelastuuko Suomi tällä ohjelmalla? Saatte jokainen vastata ihan itse.