Olen hämmästynyt, minkälaisen myrskyn vesilasissa ammattisotilaiden yksilönvapaus nostatti. Kysyin kirjallisessa kysymyksessäni, miksi Suomen armeijan kantahenkilökunnalla ei ole yksilönvapauksia. Aloite tuli kantahenkilökunnalta.

Olen lukuisia kertoja nostanut esille Suomen maanpuolustuksen alasajon. Jalkaväkimiinat on poistettu, tilalle on ostettu muutama miehittämätön lennokki, jotka kuvaavat rajojamme, mutta eivät tositilanteessa pysäytä ketään.

Tällä hallituskaudella on myös tehty päätökset Puolustusvoimien määrärahojen leikkauksista, joiden seurauksena mm. Kauhavan lentosotakoulu on historiaa, puolustusvoimien sotilastehtävissä työskentelevien määrä supistettu 8 200:aan. Kaikkiaan puolustusvoimista lähtee 2100 henkeä.

Samanaikaisesti suomalaiset myyvät omistamiaan maita itärajalta, viestintämastojen ympäristöistä, Tikkakosken lentokentän ympäriltä ja Turun saaristosta venäläisille.

Me kaikki tiedämme tilanteen Ukrainassa, samoin tiedämme pelonsekaisen jännityksen; mitä seuraavaksi? Uskommeko, että Suomi on ulkona näistä pelottavista asioista? Minä toivon niin.

Kantahenkilökunta-asiassa on kysymys yksilönvapaudesta ja työtyytyväisyydestä.

Maassa, jossa varuskuntia lakkautetaan, sotilassoittokunnat haudataan ja asevelvollisuusaikaa leikataan, olisi suotavaa, että jäljelle jäävät rajojemme puolustajat viihtyisivät työssään.

Puolustusvoimien taholta määrämittaista partaa tai viiksiä ei ole torpattu nyt esiin nostetuilla hygieniakysymyksillä. Perusteena on käytetty sitä, että sotilaan on ulkoisen olemuksensa puolesta vastattava käsityksiä siitä miltä sotilaan tulee näyttää ja että perimmiltään on kyse sotilaan herättämästä luottamuksesta. Toisena perusteena on se, että parran ja viiksien käyttäminen on kielletty palvelusohjesäännössä ja tästä on haluttu tehdä yhtenäinen käytäntö. (Ruotuväki 3/2013)

Toivon todella, että rauha säilyy ja ettemme koskaan enää joudu sotaan. Jos näin kävisi, olisi meitä puolustamassa haavoittunut armeija, jonka puolustuskyky on viety maan hallituksen toimesta. Puolustuskykyyn ei vaikuta yksittäisen sotilaan ulkonäkö.  Taistelu-, strategia- ja taktiikkataidot sekä sotilaiden määrä sen sijaan vaikuttavat.

Maria Tolppanen,
Kansanedustaja, ps